mask

Thăng hạng viên chức chuyên ngành TT&TT không cần chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

Bộ TT&TT xem xét việc không yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học khi thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.
Hình minh họa
Hình minh họa.

Theo dự thảo Thông tư mới nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), trong hồ sơ dự thi và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành TT&TT không yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học.

Bộ TT&TT hiện đang xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Theo Bộ TT&TT, dự thảo Thông tư này được hoàn thiện đảm bảo phù hợp với quy định của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020) và đã xin ý kiến của Bộ Nội vụ cũng như các cơ quan liên quan nhiều lần.

Dự thảo Thông tư mới có nhiều điểm được sửa đổi, bổ sung so với dự thảo trước đây nhằm đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch và thống nhất khi tổ chức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành.

Một trong những nội dung mới là Thông tư có quy định chi tiết hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng. Theo đó, không quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong hồ sơ dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông để thống nhất với các Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông hiện nay của Bộ, do các Thông tư này chỉ quy định “có trình độ” ngoại ngữ, tin học chứ không quy định “có chứng chỉ”.

Theo Bộ TT&TT, quy định về chứng chỉ, ngoại ngữ tin học khi thi tuyển, thi thăng hạng thời gian vừa qua có nhiều bất cập, quy định mới này của dự thảo Thông tư nhằm đảm bảo thực hiện chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính, loại bỏ những quy định rườm rà, không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho viên chức khi tham gia thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Tin mới