'Thang máy' tự chế từ xe đạp có thể leo cao 8,5 m

Không muốn tốn công trèo thang, Ethan Schlussler chế tạo thang máy để lên nhà trên cây chỉ trong 15 giây. Điều đặc biệt, thang máy này được chế từ xe đạp cũ.
Video:'Thang máy' tự chế từ xe đạp có thể leo cao 8,5 m.

Tin mới