Thanh Chương bắt đầu gieo mạ sản xuất hè thu ​

(Baonghean.vn) - Vụ hè thu năm nay huyện Thanh chương lên kế hoạch gieo cấy 5.000 ha lúa. Để đảm bảo thời vụ, người dân đang tập trung làm đất xuống giống, chuẩn bị các điều kiện khác cho sản xuất.
Người dân xã Thanh Đồng (Thanh Chương) khẩn trương gặt lúa trên nương mạ để làm đất gieo mạ. Ảnh: Đình Hà
Những ngày này, trên các cánh đồng người dân Thanh Chương đang tranh thủ cày bừa, gieo mạ, chuẩn bị cho vụ sản xuất hè thu. Theo đề án vụ hè thu năm nay, huyện Thanh Chương sẽ gieo cấy 5000 ha lúa thuần và lúa lai.

Để đảm bảo chắc ăn, huyện chỉ đạo chỉ bố trí lúa hè thu trên diện tích chủ động nước, khai thác triệt để nguồn nước trên các hồ đập, chuyển diện tích lúa cao cưỡng vùng cuối kênh sang trồng màu (ưu tiên trồng đậu); chủ động công tác phòng chống hạn và sâu bệnh để đảm bảo năng suất cao.

Người dân xã Thanh Lĩnh đã tiến hành gieo mạ hè thu. Ảnh: Đình Hà
Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý sâu bệnh, Thanh Chương chỉ đạo các địa phương không cơ cấu nhiều loại giống lúa trên một cánh đồng, chỉ gieo cấy 1 đến 2 giống có cùng thời gian sinh trưởng. 

Với tư tưởng chỉ đạo tranh thủ thời gian tối đa, tiến hành bắc mạ khi chưa thu hoạch lúa xuân, sau đó thu hoạch lúa xuân đến đâu tiến hành cày bừa cấy đến đó nên hiện tại người dân đã tiến hành gieo mạ, phấn đấu đến 25/5 gieo hết các loại giống.

Theo đề án vụ hè thu năm nay, huyện Thanh Chương sẽ gieo cấy 5.000 ha lúa thuần và lúa lai. Ảnh: Đình Hà
Cùng với gieo mạ, ngành dịch vụ nông nghiệp đã chuẩn bị đầy đủ các nguồn phân bón, thuốc BVTV...; trong đó phân bón được cho vay, trả chậm.  Công ty Thủy lợi và các địa phương cũng tiến hành nạo vét kênh mương tu sửa hồ đập trạm bơm để chống hạn, phục vụ tốt nhất cho sản xuất hè thu.

Đình Hà

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới