Thanh Chương: Tập trung phát triển những cây trồng chủ lực

(Baonghean.vn) - Thanh Chương đặt mục tiêu đến năm 2020 có 5.000 ha chè, 2.500 ha sắn, 2.000 ha  gỗ nguyên liệu.

Cây bưởi Diễn đang khẳng định giá trị trên đồng đất Thanh Chương
Cây bưởi Diễn đang khẳng định giá trị trên đồng đất Thanh Chương.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2020 đối với cây chè là 5.000 ha, năng suất đạt 140 tạ/ha (hiện tại có gần 4.400 ha, năng suất 110 tạ/ha).

Đối với cây sắn tăng diện tích lên 2.500 ha, năng suất 400 tạ/ha; gỗ nguyên liệu đạt 2.000 ha, năng suất đạt 1.000 tạ/ha; cây cam 500 ha (hiện tại là 308 ha), trong đó có 400 ha kinh doanh, năng suất 120 tạ/ha; bưởi Diễn đạt 100 ha (hiện mới chỉ đạt 4,3 ha), trong đó có 40 ha kinh doanh, năng suất đạt 120 tạ/ha

Giải pháp chung là tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa; gắn với các cơ chế, chính sách phù hợp.

Huyện chỉ đạo các địa phương phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, cơ sở chế biến để đảm bảo tiêu thụ sản phẩm ổn định, lâu dài, thuận lợi, tăng thu nhập, nâng cao đời sống của người dân.

Những nội dụng quan trọng trên vừa được huyện ủy Thanh Chương ban hành trong Đề án phát triển một số cây trồng hàng hóa, tạo vùng nguyên liệu gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, giai đoạn 2016 - 2020.

Minh Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới