Thanh Chương: Tín hiệu vui tại 6 chi bộ có nguy cơ 'trắng' đảng viên

(Baonghean.vn) – Trong 7 tháng đầu năm 2017, Đảng bộ huyện Thanh Chương kết nạp 252 đảng viên mới. Đặc biệt ở 6 chi bộ có nguy cơ không còn chi bộ thuộc 4 xã đều phát triển được đảng viên mới sau nhiều năm không kết nạp, trong đó có chi bộ kết nạp được 2 đảng viên. Đó là thông tin do Ban Tổ chức Huyện ủy Thanh Chương cung cấp.

Lãnh đạo Huyện ủy Thanh Chương tăng cường xuống cơ sở, giải quyết khó khăn cho cơ sở và người dân. Ảnh: Minh Chi
Lãnh đạo Huyện ủy Thanh Chương tăng cường xuống cơ sở, giải quyết khó khăn cho cơ sở và người dân. Ảnh: Minh Chi

Đảng bộ Thanh Chương có 82 TCCSĐ, trong đó có 40 đảng bộ xã, thị trấn; 18 đảng bộ cơ quan trực thuộc và 24 chi bộ cơ sở. Là Đảng bộ lớn, số tổ chức cơ sở đảng nhiều, tuy nhiên không nằm ngoài tình trạng chung ở nhiều địa phương, nơi đây công tác phát triển đảng viên mới cũng đặt ra nhiều khó khăn.

Và thực tế, qua rà soát, ở Thanh Chương có những chi bộ nhiều năm không kết nạp được đảng viên; trong đó có 6 chi bộ thuộc 4 xã có nguy cơ không còn chi bộ do chi bộ có tổng số đảng viên dưới 5, trong đó có 3 đảng viên trên 60 tuổi và trên 5 năm không phát triển được đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Trọng Anh - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Từ thực tiễn đặt ra, công tác phát triển đảng viên được Huyện ủy Thanh Chương đặt ra yêu cầu, là nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy Đảng và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở.

Nhiều Nghị quyết, đề án, văn bản liên quan đến công tác phát triển được Huyện ủy ban hành; gắn với tập trung triển khai nghiêm túc Đề án số 5155 của Tỉnh ủy về Phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh và Đề án số 01/ĐA-TU/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên ở các khối, xóm, bản chưa có chi bộ, chưa có đảng viên và khối xóm, bản nguy cơ không còn chi bộ, giai đoạn 2016 - 2020.

Thanh Chương đẩy nhanh việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Minh Chi
Thanh Chương đẩy nhanh việc đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Minh Chi

Theo đó, nhiều giải pháp được Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; trong đó đặc biệt chú trọng đến những giải pháp khắc phục tình trạng thiếu nguồn tại các chi bộ nông thôn thông qua mở rộng đối tượng, không chỉ tập trung vào lực lượng đoàn viên, thanh niên như trước đây mà chỉ đạo các tổ chức đoàn thể Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh..., rà soát, phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu nguồn cho Đảng.

Huyện ủy thành lập tổ chỉ đạo cơ sở, trong đó có việc chỉ đạo phát triển đảng viên ở từng địa bàn được phân công phụ trách. Các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện được phân công phục trách vùng, điểm, hàng quý, hàng tháng tham dự sinh hoạt chi bộ nông thôn cũng đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc các chi bộ.

Ở từng Đảng bộ, trên cơ sở chỉ tiêu phát triển đảng viên do Ban Tổ chức Huyện ủy giao để đề ra các giải pháp, đồng thời giao chỉ tiêu phát triển đảng cụ thể cho từng chi bộ cơ sở.

Phong trào xây dựng NTM đang được nhiều Đảng bộ cơ sở ở Thanh Chương tập trung, trong đó cán bộ, đảng viên giữ vai trò nòng cốt. Ảnh: Minh Chi
Phong trào xây dựng NTM đang được nhiều Đảng bộ cơ sở ở Thanh Chương tập trung, trong đó cán bộ, đảng viên giữ vai trò nòng cốt. Ảnh: Minh Chi


Nhờ các giải pháp cụ thể và sự chỉ đạo quyết liệt từ Huyện ủy đến từng Đảng bộ cơ sở và từng chi bộ nhỏ, công tác phát triển đảng viên ở Thanh Chương trogn thời gian gần đây đã có sự chuyển biến tích cực. Chỉ tính riêng 7 tháng đầu năm 2017, toàn huyện đã kết nạp được 252 đảng viên mới.

Đặc biệt, ở 6 chi bộ có nguy cơ không còn chi bộ thuộc 4 xã đều phát triển được đảng viên mới sau nhiều năm không kết nạp được đảng viên, trong đó có chi bộ kết nạp được 2 đảng viên.

Kết quả trên đang tạo niềm tin cho các đảng bộ, chi bộ cơ sở ở Thanh Chương trong công tác phát triển đảng viên, góp phần tăng thêm trí tuệ và sức trẻ cho Đảng, góp phần đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống nhanh và bền vững.

Minh Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới