mask

Thanh Chương: Xử lý kỷ luật 358 đảng viên trong 5 năm

(Baonghean.vn) – Đó là kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được Huyện ủy Thanh Chương thực hiện trong nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Trong nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện uỷ kiểm tra 118 lượt, giám sát 104 lượt tổ chức cơ sở Đảng; kiểm tra 49 đảng viên, giám sát 68 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra hai cấp đã tiến hành kiểm tra 792 lượt tổ chức cơ sở Đảng; kiểm tra 352 đảng viên và 129 tổ chức cơ sở Đảng có dấu hiệu vi phạm, xử lý kỷ luật 3 tổ chức Đảng và 358 đảng viên.

Cán bộ huyện Thanh Chương trao đổi với người dân về hiệu quả xây dựng đường giao thông nối thị trấn Dùng vào khu TĐC thủy điện Bản Vẽ, giai đoạn I
Cán bộ huyện Thanh Chương trao đổi với người dân về hiệu quả xây dựng đường giao thông nối thị trấn Dùng vào khu TĐC thủy điện Bản Vẽ, giai đoạn I.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tăng cường, thực hiện đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả hơn. Một số vụ án tham nhũng được phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh, được dư luận đồng tình, góp phần cảnh tỉnh, ngăn chặn kịp thời tình trạng thiếu ý thức, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ 2010 -2015, Đảng bộ huyện Thanh Chương đã kết nạp được 1.654 đảng viên; trong đó có 1.254 đồng chí là đoàn viên thanh niên, chiếm 75,8%; 860 đồng chí nữ, chiếm 52%; 91 đồng chí là dân tộc thiểu số, tôn giáo, chiếm 5,5%.

Thành Duy

Tin mới