mask

Thành lập Hội doanh nghiệp Con Cuông

(Baonghean.vn) - Để xây dựng được hình ảnh quê hương Con Cuông thân thiện, là đô thị sinh thái vào năm 2020, UBND huyện Con Cuông đã tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp trên địa bàn và thành lập Hội doanh nghiệp huyện.

Hiện trên địa bàn huyện Con Cuông có 2.521 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất kinh doanh. Trong đó có 52 doanh nghiệp, 14 hợp tác xã và 480 hộ gia đình hoạt động có hiệu quả.

ra mắt ban vận động thành lập hội doanh nghiệp Con Cuông
Ra mắt ban vận động Hội doanh nghiệp Con Cuông

Đây là lực lượng rất quan trọng tạo việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương, đảm bảo an sinh xã hội, cung cấp hàng hóa đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho bà con vùng sâu vùng xa, đóng góp cho ngân sách nhà nước trung bình mỗi năm gần 4 tỷ đồng.

Tại buổi gặp mặt các doanh nghiệp, HTX, các gia đình kinh doanh do UBND huyện tổ chức ngày 14/6, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình kinh doanh đã trao đổi những khó khăn vướng mắc và mong chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi trong vấn đề hỗ trợ vay vốn, cơ sở hạ tầng, các thủ tục hành chính, thuế, mở rộng thị trường…

Thổ cẩm Môn Sơn - Con Cuông
Thổ cẩm Môn Sơn - Con Cuông

Đại diện lãnh đạo huyện Con Cuông đã giải đáp các vướng mắc; đồng thời khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ gia đình sản xuất kinh doanh, tiếp tục tìm kiếm thu hút đầu tư thông qua liên doanh liên kết mở rộng dịch vụ thương mại, cạnh tranh lành mạnh. Huyện cũng đưa ra một số định hướng phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020, tiếp tục nâng cao năng lực quản lý của nhà nước đối với sản xuất kinh doanh.

Dịp này, Hội doanh nghiệp huyện Con Cuông được thành lập với mục tiêu đề ra kế hoạch phát triển sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả trong kinh doanh, sớm xây dựng được hình ảnh quê hương Con Cuông thân thiện, là đô thị sinh thái vào năm 2020.

Tường Vi  

Đài Con Cuông

Tin mới