Thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông Hưng Nguyên, Quế Phong, Yên Thành, Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Ngày 8/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Minh Thông đã ký các quyết định phê duyệt đề án, thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện Hưng Nguyên, Quế Phong, Yên Thành và thị xã Thái Hòa trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Đài Truyền thanh - Truyền hình các địa phương trên.
Cán bộ, nhân viên Đài TT -TH Hưng Nguyên trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Trung tâm truyền thông - văn hóa TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Cổng thông tin điện tử huyện Hưng Nguyên.
Cụ thể, tại Quyết định 1520/QĐ - UBND thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Hưng Nguyên.

Quyết định 1522/QĐ -UBND phê duyệt Đề án hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện thành Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Quế Phong.

Quyết định 1523/QĐ - UBND thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Yên Thành.

Quyết định số 1524/QĐ -UBND phê duyệt Đề án hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã thành Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thị xã Thái Hòa.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông là đơn vị sự nghiệp cấp huyện, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng trực thuộc UBND cấp huyện và chịu sự quản lý trực tiếp của UBND cấp huyện, quản lý Nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Du lịch; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài PTTH tỉnh.

Trung tâm thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền cấp huyện; phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương.

Đơn vị này cũng hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch ở cơ sở; tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, thông tin, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông hoạt động theo quy định của Luật Thể dục, thể thao; Luật Báo chí và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trước các đơn vị trên, Nghệ An đã thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông cấp huyện  trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh - Truyền hình nhiều địa phương.

Tuy là hai đơn vị độc lập nhưng có nhiều nét tương đồng như: đều là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, thông tin, truyền thông; chuyên môn, nghiệp vụ có nhiều nét tương đồng. Các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của hai đơn vị về cơ bản là thống nhất….

Thành Duy

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới