mask

Thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Đô Lương

(Baonghean.vn) - Sáng 7/1, UBND huyện Đô Lương đã tổ chức Lễ công bố thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông.
Lãnh đạo huyện Đô Lương trao các quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm. Ảnh: Thúy Hằng
Lãnh đạo huyện Đô Lương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm. Ảnh: Thúy Hằng

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Đô Lương được thành lập theo Quyết định số 5325/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND tỉnh Nghệ An trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đô Lương với Đài Truyền Thanh- Truyền hình huyện Đô Lương.

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Đô Lương là đơn vị sự nghiệp cấp huyện, trực thuộc UBND huyện. Trung tâm thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền tại địa phương phục vụ công tác phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trung tâm cũng có nhiệm vụ tổ chức cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu văn hóa, thông tin, nâng cao dân trí và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền Thông huyện Đô Lương hoạt động theo quy định của Luật Thể dục -Thể thao, Luật Báo chí và các quy định khác của pháp luật.

Về cơ cấu bộ máy, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Đô Lương có 1 Giám đốc và 3 Phó Giám đốc. Chuyên môn nghiệp vụ có 3 bộ phận: Hành chính - Kỹ thuật; Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình. Hiện Trung tâm có 21 biên chế công chức, viên chức.

Tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Đô Lương Ngọc Kim Nam và Chủ tịch UBND huyện Phùng Thành Vinh đã trao Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc và 3 Phó Giám đốc trung tâm. Theo đó, ông Nguyễn Hữu Hoàn - nguyên Trưởng Đài TT-TH huyện được bổ nhiệm chức danh Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Đô Lương.                                    

Tin mới