mask

Thành phố Vinh: Cụm số 1 ATLC- SSCĐ triển khai công tác năm 2017

(Baonghean.vn) - Chiều 28/12, Cụm số 1 - Ban xây dựng cơ sở an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu, Thành ủy Vinh tổ chức tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo thành phố Vinh, các phường Hưng Bình, Hưng Phúc, Lê Mao, Quang Trung và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn.

Hội nghị đánh giá công tác ATLC-SSCĐ của cụm số 1 bao gồm 4 phường và các cơ quan đơn vị đóng chân trên địa bàn.
Hội nghị đánh giá công tác ATLC-SSCĐ của cụm số 1 bao gồm 4 phường và các cơ quan đơn vị đóng chân trên địa bàn.

Trong năm 2016, các phường, cơ quan, đơn vị trên địa bàn cụm số 1 đã tập trung cao triển khai thực hiện các chỉ tiêu nghĩa vụ nhà nước; làm tốt nhiệm vụ chính trị cũng như sản xuất kinh doanh; đồng thời thực hiệu qua các mục tiêu xây dựng cơ sở an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu.

Theo đó, các đơn vị đã củng cố xây dựng cơ sở vững mạnh về chịnh trị, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; Phát triển kinh tế ở mức khá, thu chi ngân sách đạt kế hoạch đề ra; Quản lý trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông được đảm bảo; Công tác giao quận, giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quan và tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu trong các ngày lễ tết được thực hiện tốt.... Công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trên địa bàn có độ gắn kết cao nên việc hiệp đồng xử lý tình huống ngay tại cơ sở kịp thời.

Thành phố Vinh: Cụm số 1 ATLC- SSCĐ triển khai công tác năm 2017 ảnh 2
Lực lượng dân quân tự vệ Thành phố Vinh thực hành sử dụng súng.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, năm 2017, cụm số 1 Ban xây dựng cơ sở an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu tiếp tục phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội đồng bộ, thường xuyên duy trì tốt chế độ sẵn sàng chiến đấu đảm bảo ổn định quốc phòng - an ninh trên địa bàn./.

Thanh Sơn

Tin mới