Thành phố Vinh (Nghệ An) thu ngân sách vượt chi 1.400 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Thành phố Vinh là đơn vị duy nhất trên toàn tỉnh Nghệ An có số thu vượt trội.
Báo cáo của thành phố Vinh cho biết: Thu ngân sách năm 2017 thu ngân sách trên địa bàn thành phố đạt  2.494 tỷ đồng, bằng 105,% dự án, tăng 6% cùng kỳ, trong đó thu thường xuyên 1.401 tỷ đồng, đạt 105,2% KH và tăng 12% so cùng kỳ. Thu tiền cấp quyền sử dụng  đất ước đạt: 1.093 tỷ đồng, bằng 105% KH và tăng 1% so cùng  kỳ.

Cán bộ ngành Thuế trao đổi về công tác thu nợ thuế. Ảnh: Trân Châu
Trong khi đó, tổng chi ngân sách trên địa bàn thành phố ước đạt: 1.081,3 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, trong đó: chi thường xuyên: 659,8 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 2,2% so cùng kỳ, chi đầu tư phát triển: 411,5 tỷ đồng, giảm  5,1% so cùng kỳ.
Riêng chi đối ứng cho Tiểu dự án phát triển đô thị Vinh: 160 tỷ đồng.  
Như vậy, so sánh tổng mức thu và mức chi, thành phố Vinh thu vượt chi hơn 1.400 tỷ đồng.

Trân Châu

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới