mask

Thành phố Vinh thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu thuế

(Baonghean.vn) –  UBND thành phố Vinh vừa ban hành Quyết định số 1998/ 2017 về việc thành lập Ban chỉ đạo chống thất thu thuế.

Một số công trình còn nợ tiền đất
Một số công trình còn nợ tiền đất ở phường Hưng Bình - thành phố Vinh. Ảnh: Trân Châu

Ban chỉ đạo (BCĐ) chống thất thu thuế có nhiệm vụ giúp UBND thành phố Vinh thực hiện chống thất thu và thu hồi nợ thuế của các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố Vinh. Truy thu và xử lý các khoản nợ đọng thuế mà các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có nghĩa vụ nộp đầy đủ vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Luật Quản lý Thuế và các văn bản hướng dẫn về thuế.

Ban đề xuất các biện pháp xử lý đối với các tổ chức, cá nhân cố tình trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước. Thực hiện các giải pháp để tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thuế và phối hợp giữa cơ quan thu với cơ quan tài chính và các lực lượng chức năng trong công tác chống thất thu. Tổ chức, chỉ đạo, triển khai điều hành các đoàn liên ngành kiểm tra xử lý nợ thuế có hiệu quả.

Ban chỉ đạo chống thất thu thuế của thành phố gồm có: Trưởng ban chỉ đạo do đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố đảm nhận; các thành viên còn lại là các phòng, ban, đơn vị, và Chi cục thuế Vinh.

Phương Thúy

Tin mới