mask

Thanh tra Chính phủ sẽ làm rõ đúng sai việc tăng giá điện

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết sẽ cùng Bộ Công Thương, Bộ Tài chính kiểm tra, làm rõ phương pháp tính giá điện, thu tiền điện thời gian qua và công khai vào đầu tuần tới.
 

Tin mới