mask

Thanh tra tỉnh Nghệ An kiến nghị xử lý 76 cá nhân sai phạm

(Baonghean.vn) - Sáng 27/4, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc làm việc với Thanh tra tỉnh và Sở Tài nguyên & Môi trường về tình hình tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Theo báo cáo từ Thanh tra tỉnh, năm 2015 và 3 tháng đầu năm 2016, tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phát sinh trên địa bàn toàn tỉnh là 8.948 đơn. Trong đó có 552 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước và đã giải quyết được 514 vụ việc, đạt 93,1%.

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện sai phạm và xử lý hơn 1.137 triệu đồng; trong đó thu hồi vào ngân sách nhà nước hơn 753 triệu đồng, trả lại công dân hơn 384 triệu đồng. Kiến nghị xử lý hành chính đối với 76 cá nhân có sai phạm và trả lại quyền lợi cho 27 người; chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc, 1 đối tượng.

Ông Trần Văn Mão - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, chủ trì cuộc làm việc
Ông Trần Văn Mão - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, chủ trì cuộc làm việc

Riêng đối với lĩnh vực tài nguyên – môi trường, đơn thư được tiếp nhận tập trung khiếu nại việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư; tranh chấp đất đai trong nhân dân; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Điều đáng quan tâm hiện nay là toàn tỉnh có 14 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Có vụ việc mặc dù đã được các cơ quan hành chính Nhà nước giải quyết hết thẩm quyền và hướng dẫn công dân khiếu kiện ra tòa án nhưng công dân vẫn tiếp tục gửi đơn. Có vụ việc do công tác quản lý Nhà nước ở một số địa phương qua các thời kỳ còn buông lỏng nên vận dụng các chế độ, chính sách pháp luật để giải quyết các vụ việc này gặp khó khăn.

Vẫn còn một số vụ việc, quan điểm giải quyết của các cấp, các ngành thiếu sự thống nhất, dẫn đến công dân phải đi lại nhiều nơi, gửi đơn nhiều lần. Một số thủ trưởng cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân nên chưa chú trọng bố trí cán bộ có năng lực tốt đảm nhận công tác này; chưa quan tâm thực sự đến công tác đối thoại, hòa giải  ở cơ sở thực sự thành công, nhất là trong công tác hòa giải tranh chấp đất đai.

Một bộ phận công dân nhận thức chính sách, pháp luật chưa đúng nên có những yêu sách, đòi hỏi ngoài quy định pháp luật, dẫn đến vụ việc kéo dài.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong đó quan tâm tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Khiếu nại – Tố cáo đến nhân dân.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan hành chính và năng lực của cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Giao trách nhiệm cho thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh.

Đối với các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, còn nhiều quan điểm xử lý khác nhau thì cần xin ý kiến chỉ đạo của các cơ quan Trung ương để thống nhất phương án giải quyết vụ việc....

Minh Chi

Tin mới