mask

Thành tựu phát triển đất nước có sự đóng góp trách nhiệm, xứng đáng của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh điều này khi chủ trì Hội nghị giao ban giữa lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan, đơn vị của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhằm cho ý kiến về kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
0:00 / 0:00
0:00

Báo cáo do Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày cho biết, 6 tháng đầu năm các cơ quan đã tham mưu, phục vụ tổ chức thành công 2 kỳ họp Quốc hội, 6 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 4 Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 1 Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và các cuộc làm việc của Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

Tham mưu hoàn thành 50/137 nhiệm vụ lập pháp thuộc định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 theo Kết luận số 19 của Bộ Chính trị. Tham mưu hoàn thành 2 chuyên đề thuộc Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. Công tác tham mưu, phục vụ hoạt động đối ngoại được thực hiện linh hoạt, chu đáo và chuyên nghiệp.

Thành tựu phát triển đất nước có sự đóng góp trách nhiệm, xứng đáng của Quốc hội ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Hội nghị.

Sau khi lắng nghe các ý kiến đóng góp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương, đánh giá cao trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị thuộc Quốc hội đã nỗ lực rất lớn, kế thừa thành tựu, kết quả của các nhiệm kỳ trước, Quốc hội khóa XV tiếp tục đổi mới, nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động, thể hiện qua các kỳ họp của Quốc hội, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các kỳ họp Hội đồng Dân tộc, các ủy ban, các đoàn đại biểu Quốc hội, từng đại biểu Quốc hội; công tác phối hợp giữa Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, các cơ quan, tổ chức hữu quan trong hệ thống chính trị.

Thành tựu phát triển đất nước có sự đóng góp trách nhiệm, xứng đáng của Quốc hội ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương, đánh giá cao trong 6 tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị thuộc Quốc hội đã nỗ lực rất lớn, kế thừa thành tựu, kết quả của các nhiệm kỳ trước.

Đáng chú ý, ngoài việc hoàn thành các công việc theo kế hoạch, Quốc hội đồng thời đáp ứng và làm tốt những công việc mới, phát sinh để lại nhiều dấu ấn nổi bật, khối lượng lớn, chất lượng, tính chuyên nghiệp, hiệu quả được nâng lên trong cả công tác xây dựng pháp luật, giám sát, quyết định các vấn đề quốc gia, công tác đối ngoại, điều hòa cả bên trong bên ngoài. Công tác lãnh đạo chỉ đạo hướng dẫn HĐND đạt kết quả tích cực. Công tác dân nguyện cũng có bước đổi mới, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan đơn vị liên quan.

"Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan đã quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, kịp thời cụ thể hóa, thể chế hóa các nghị quyết của Trung ương, các văn bản hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước, trong lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh đối ngoại, đặc biệt là nhiệm vụ kép chúng ta đều nói là tiếp tục kiểm soát phòng, chống dịch kiểm soát an toàn linh hoạt có hiệu quả Covid- 19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Cái này có phần đóng góp rất có trách nhiệm của Quốc hội chúng ta", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chuẩn bị, xây dựng các báo cáo của Đảng đoàn Quốc hội với các văn kiện, Đề án của Trung ương được các Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá cao cả về chất lượng và tiến độ, dày dặn, tính phản biện cao, có chất lượng tốt.

Về thực hiện nhiệm vụ công tác thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu các cơ quan, đơn vị tuân thủ cơ chế làm việc, phát huy hiệu quả cao hơn nữa trong công tác, bảo đảm đúng quy trình, quy phạm, vừa bao quát toàn diện vừa trọng tâm, trọng điểm, tránh để kéo dài một số nội dung công việc.

Đặc biệt, cần tăng cường công tác phối hợp bên trong, các vụ chuyên môn, tiểu ban theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả; thực hiện tốt tiến độ công việc cụ thể bám sát chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bày tỏ tán thành kế hoạch sớm tổ chức hội nghị sơ kết, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan khẩn trương triển khai các nội dung theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, bám sát định hướng toàn khóa theo Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị; triển khai các chuyên đề giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 và bước đầu cho năm 2023; theo dõi, giám sát việc triển khai các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội…

Bên cạnh đó, tổ chức tốt các nội dung cho phiên chất vấn, trả lời chất vấn đầu tháng 8; tổ chức phiên họp với đội ngũ chuyên gia để tham vấn cách thức tổ chức Diễn đàn Kinh tế 2022.

Tin mới