mask

Thành ủy Vinh quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

(Baonghean.vn) - Sáng 5/1, Thành ủy Vinh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).
Hội nghị diễn ra trong 1 ngày do GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp đứng lớp. Ảnh: Mỹ Nga
Hội nghị diễn ra trong 1 ngày; GS.TS Phùng Hữu Phú - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương trực tiếp đứng lớp. Ảnh: Mỹ Nga

Tại hội nghị có sự tham gia của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Vinh, bí thư, phó bí thư, báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của các đảng bộ và chi bộ cơ sở trực thuộc; lãnh đạo, chuyên viên các ban, văn phòng đoàn thể thuộc Thành ủy Vinh.

Hội nghị diễn ra trong 1 ngày, tập trung học tập, quán triệt 4 chuyên đề gồm: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và "công tác dân số trong tình hình mới".

Thành ủy Vinh yêu cầu các đại biểu nêu cao tinh thần nghiêm túc, tập trung lắng nghe, đào sâu nghiên cứu, nắm chắc các nội dung cơ bản của nghị quyết, nhất là những điểm mới, luận điểm cốt lõi thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng.

Sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng phải chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền về nghị quyết; đồng thời triển khai kế hoạch hành động có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; đề ra biện pháp, nỗ lực hành động để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội./.

Tin mới