Thị xã Cửa Lò thi hành kỷ luật 19 đảng viên

(Baonghean.vn) - Trong năm 2017, thị xã Cửa Lò có 19 đảng viên bị cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật ( tăng 3 đảng viên so với năm 2016).

Trong tổng số 19 đảng viên bị thi hành kỷ luật, có 01 trường hợp bị khai trừ, 02 trường hợp bị cảnh cáo, 16 trường hợp bị khiển trách. Bên cạnh đó, có 03 đảng viên bị  đình chỉ sinh hoạt đảng vì vi phạm pháp luật.

Cán bộ ủy ban kiểm tra thị ủy Cửa Lò trao đổi nghiệp vụ, ảnh Thu Giang
Cán bộ ủy ban kiểm tra thị ủy Cửa Lò trao đổi nghiệp vụ. Ảnh: Thu Giang

Lỗi phạm thi hành kỷ luật chủ yếu là vi phạm chính sách dân số KHHGĐ (11 trường hợp);  mất đoàn kết nội bộ ( 2 trường hợp); vi phạm những điều đảng viên không được làm (3 trường hợp); chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao 1 trường hợp; vi phạm đạo đức, nếp sống văn hóa (2 trường hợp).

Theo lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Thị ủy Cửa Lò, việc thi hành kỷ luật đảng viên kịp thời, đúng nguyên tắc và thủ tục quy định, đảng viên bị thi hành kỷ luật nhận thức đúng khuyết điểm, tự kiểm điểm nghiêm túc và nhận hình thức kỷ luật đúng với lỗi phạm.

Tuy nhiên, việc phát hiện và tổ chức kiểm tra đảng viên là cấp ủy cùng cấp khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế; một số đơn vị chưa chủ động phát hiện, kiểm tra còn nể nang, né tránh, ngại va chạm. Việc giải quyết đơn thư ở một số đơn vị cơ sở chưa đảm bảo quy trình, còn lúng túng, thời gian kéo dài...

Tin mới