Thị xã Hoàng Mai xây dựng 466 mô hình dân vận khéo

(Baonghean.vn) - Từ năm 2014 đến nay, thị xã Hoàng Mai đã đăng ký và xây dựng được 466 mô hình, điển hình dân vận khéo.

Sáng 19/9, Ban Chỉ đạo phong trào dân vận khéo tỉnh có chương trình làm việc với Thị ủy Hoàng Mai về công tác xây dựng mô hình, điển hình phong trào thi đua dân vận khéo từ năm 2014 đến 2017 trên địa bàn thị xã. Đồng chí Hoàng Đình Tuấn - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc.

Đồng chí Hoàng Đình Tuấn – Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Hoàng Đình Tuấn – Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Theo Phó Bí thư Thường trực Thị xã Hoàng Mai Võ Văn Dũng, từ 2014 đến nay, toàn thị xã đã đăng ký và xây dựng 466 mô hình, điển hình dân vận khéo trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị.

Trong đó, 150 mô hình được thị xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhân rộng, nổi bật và hiệu quả nhất là các mô hình dân vận khéo trong lĩnh vực phát triển kinh tế, như cánh đồng mẫu lớn, rau hàng hóa, nuôi trồng thủy, hải sản.

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, thị xã Hoàng Mai tập trung vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, “sống tốt đời, đẹp đạo”, “tiếng trống học bài”, “tết khuyến học”...

Các mô hình dân vận khéo đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh – quốc phòng trên địa bàn thị xã, góp phần nâng cao đời vật chất, tinh thần của nhân dân.

Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An Hồ Thị Ngân, thành viên Ban Chỉ đạo phong trào Dân vận khéo cấp tỉnh đề nghị thị xã tăng cường tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình DVK hiệu quả. Ảnh: Mai Hoa
Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An Hồ Thị Ngân đề nghị thị xã tăng cường tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình dân vận khéo hiệu quả. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh những kết quả nêu trên, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Phong trào DVK tỉnh cũng lưu ý với thị xã Hoàng Mai một số vấn đề cần tiếp tục quan tâm.

Đồng chí Hồ Thị Ngân – Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An, thành viên Ban chỉ đạo phong trào Dân vận khéo cấp tỉnh đề nghị thị xã chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền các mô hình dân vận khéo có hiệu quả, từ đó tạo phong trào học tập lẫn nhau, tạo lan tỏa và nhân rộng các mô hình, điển hình.

Còn Trưởng phòng Đoàn thể, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Lê Văn Hòa cũng lưu ý, Hoàng Mai cần quan tâm xây dựng các mô hình dân vận khéo về xây dựng hệ thống chính trị, nhất là cơ sở, như mô hình nâng cao chất lượng đoàn, hội; phát triển chi đoàn đặc thù; “xóa trắng, giảm yếu”...

Phát biểu tại cuộc làm việc, bên cạnh đánh giá cao sự bài bản và quan tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thị xã Hoàng Mai đã đem lại nhều kết quả tích cực, đồng chí Hoàng Đình Tuấn – Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị thị xã tiếp tục quan tâm công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò dân vận khéo và ý thức trách nhiệm trong cấp, ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và người dân trong việc tổ chức, thực hiện.

Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cũng lưu ý thị xã cần tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát hiện những mô hình tích cực để nhân rộng và xử lý các vấn đề phát sinh mới ở cơ sơ một cách kịp thời; đồng thời quan tâm xây dựng thêm các mô hình, điển hình dân vận khéo. 

Đoàn kiểm tra mô hình DVK tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Mai Hoa
Đoàn kiểm tra mô hình dân vận khéo tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Mai Hoa

Cũng trong sáng nay, đoàn công tác của Ban chỉ đạo phong trào dân vận khéo cấp tỉnh đã đi kiểm tra một số mô hình dân vận khéo hiệu quả tại xã Quỳnh Vinh và Quỳnh Phương.

Mai Hoa 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới