mask

Thị xã Thái Hòa sẽ cưỡng chế thu hồi đất phục vụ xây dựng đường nhánh nối vào đường Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - UBND thị xã Thái Hòa vừa ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất phục vụ xây dựng công trình đấu nối đường nhánh từ trạm dừng nghỉ Đông Hiếu vào đường Hồ Chí Minh đối với 2 hộ dân đang sử dụng đất giao khoán trồng cây lâu năm tại xã Đông Hiếu.

Cụ thể, ngày 09/9/2021 UBND thị xã Thái Hòa đã ban hành Quyết định số 2013/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với Nông trường Đông Hiếu, hộ gia đình ông Võ Văn Điều, bà Nguyễn Thị Tân là hộ gia đình đang sử dụng đất nhận giao khoán tại các thửa 29, 30, 37,38 và 40 (tổng diện tích 5.436,5m2) của Nông trường Đông Hiếu. Thời gian thực hiện sáng ngày 21/9/2021.

Ngày 09/9/2021, UBND thị xã Thái Hòa cũng ban hành Quyết định số 2014/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với Nông trường Đông Hiếu, hộ gia đình ông Võ Văn Hùng, bà Nguyễn Thị Bình là hộ gia đình đang sử dụng đất nhận giao khoán tại thửa 39 (diện tích 1.333,3m2) của Nông trường Đông Hiếu. Thời gian thực hiện sáng ngày 21/9/2021.

Việc thu hồi đất 2 hộ dân để thực hiện giai đoạn 2 xây dựng công trình đấu nối đường nhánh từ trạm dừng nghỉ Đông Hiếu vào đường Hồ Chí Minh theo hướng sử dụng chung điểm đấu nối đường dân sinh có sẵn trên đường Hồ Chí Minh tại Km 650+120 (P), tỉnh Nghệ An.

Khu vực đất phía trước (vùng cỏ, cây) thuộc diện thu hồi để xây đường đấu nối vào đường Hồ Chí Minh, nhưng 2 hộ dân ở xóm Đông Mỹ, xã Đông Hiếu (TX Thái Hòa) chưa chấp nhận bàn giao mặt bằng. Ảnh Nguyên Nguyên
Khu vực đất phía trước (vùng cỏ, cây) thuộc diện thu hồi để xây đường đấu nối vào đường Hồ Chí Minh, nhưng 2 hộ dân ở xóm Đông Mỹ, xã Đông Hiếu (TX. Thái Hòa) chưa chấp nhận bàn giao mặt bằng. Ảnh: Nguyên Nguyên

Những thửa đất trên thuộc Nông trường Đông Hiếu quản lý, giao cho các hộ trồng cây lâu năm. Chính vì vậy, theo các quy định của pháp luật, 2 hộ dân nêu trên chỉ được bồi thường về cây trồng, hỗ trợ di dời, chứ không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Trước đó, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt tại Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 về việc thu hồi đất tại xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa; Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 22/6/2021; Quyết định số 2821/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 về việc phê duyệt phương án hỗ trợ công trình đấu nối đường nhánh từ trạm dừng nghỉ Đông Hiếu vào đường Hồ Chí Minh theo hướng sử dụng chung điểm đấu nối đường dân sinh có sẵn trên đường Hồ Chí Minh tại Km 650+120(P) tại xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An theo đúng quy định của pháp luật.

Theo đó, tổng tiền hỗ trợ đối với hộ ông Võ Văn Điều, bà Nguyễn Thị Tân đang sử dụng đất trồng cây lâu năm tại các thửa 29, 30, 37,38 và 40 của Nông trường Đông Hiếu (tổng diện tích 5.436,5m2), được nhận theo Quyết định là: 1.262.665.900 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm sáu mươi hai triệu sáu trăm sáu mươi lăm nghìn chín trăm đồng).

Còn với hộ ông Võ Văn Hùng, bà Nguyễn Thị Bình đang sử dụng đất trồng cây lâu năm tại thửa 39 của Nông trường Đông Hiếu (diện tích 1.333,3m2), được nhận tổng tiền hỗ trợ theo Quyết định là: 615.637.400 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm mười lăm triệu sáu trăm ba mươi bảy nghìn bốn trăm đồng).

Liên quan đến việc thu hồi đất, UBND thị xã Thái Hòa đã tiến hành các bước theo đúng luật định, tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền các hộ dân chấp hành các quy định pháp luật. Ngày 31 tháng 12 năm 2019, UBND thị xã Thái Hòa ban hành Thông báo số 217/TB-UBND thu hồi 6 thửa đất thuộc Nông trường Đông Hiếu quản lý, giao khoán cho các hộ trồng cây lâu năm với diện tích 6.769,8 m2 (gồm các thửa 29, 30, 37, 38, 39 và 40) ở xóm Đông Mỹ, xã Đông Hiếu.

UBND thị xã Thái Hòa cũng chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư và Giải phóng mặt bằng (BTHTTĐC và GPMB) phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Đông Hiếu tổ chức tuyên truyền phổ biến về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về bồi thường hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng đến tận các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng. Cùng đó, xây dựng phương án chi tiết, tiến hành công khai, niêm yết công khai tại các xóm, UBND xã Đông Hiếu...

Hội đồng BTHTTĐC và GPMB phối hợp với UBND xã Đông Hiếu đã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho 2 hộ gia đình nêu trên; cụ thể tại các Thông báo: Thông báo số 36/TB-GPMB ngày 02/7/2021; Thông báo số 37/TB-GPMB ngày 07/7/2021; Thông báo số 50/TB-GPMB ngày 06/9/2021; Thông báo số 51/TB-GPMB ngày 08/9/2021. Tuy nhiên, đến nay 2 hộ gia đình chưa đồng ý nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng cho dự án.

Cuộc đối thoại giữa các ban, ngành thị xã Thái Hòa với các hộ gia đình ngày 15/9/2021. Ảnh Trần Tuấn
Cuộc đối thoại giữa các ban, ngành thị xã Thái Hòa với các hộ gia đình ngày 15/9/2021. Ảnh: Trần Tuấn

Để đảm bảo tiến độ dự án cũng như thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, UBND thị xã Thái Hòa quyết định sẽ cưỡng chế thu hồi đất, thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất đối với Nông trường Đông Hiếu, 2 hộ gia đình đang sử dụng đất nhận giao khoán đất của Nông trường Đông Hiếu.

Sau khi ban hành Quyết định cưỡng chế, ngày 15/9/2021, các ban ngành chức năng của thị xã Thái Hòa tiếp tục tổ chức đối thoại đối với các hộ gia đình ông Võ Văn Điều, bà Nguyễn Thị Tân; hộ gia đình ông Võ Văn Hùng, bà Nguyễn Thị Bình bị ảnh hưởng bởi dự án. Thế nhưng đại diện 2 hộ gia đình nêu trên vẫn chưa chấp nhận các quy định pháp luật trước đó về thu hồi đất, chưa đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho dự án. Đại diện UBND thị xã Thái Hòa cho biết, như vậy, công tác cưỡng chế thu hồi đất sẽ được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Liên quan đến xây dựng đấu nối đường nhánh từ trạm dừng nghỉ Đông Hiếu vào đường Hồ Chí Minh theo hướng sử dụng chung điểm đấu nối đường dân sinh có sẵn trên đường Hồ Chí Minh tại Km650+120(P); giai đoạn 1, có 8 hộ dân sử dụng đất giao khoán của Nông trường Đông Hiếu (thuộc Công ty TNHH MTV cà phê, cao su) bị ảnh hưởng đã nhận tiền đền bù, bàn giao 29.999,8m2 đất để thực hiện công trình.

Tin mới