Thị xã Thái Hòa thu ngân sách 9 tháng đạt trên 102 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Theo báo cáo của UBND TX.Thái Hòa, tổng thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng năm 2018 ước thực hiện 102,523 tỷ đồng, đạt 95,4% dự toán HĐND thị xã giao.

Trong đó, một số khoản thu đạt cao như: Thu tiền sử dụng đất là 53,552 tỷ đồng, đạt 133,9% kế hoạch, thu cấp quyền khai thác khoáng sản là 1 tỷ 201 triệu đồng, đạt 295%, thu thuế tài nguyên môi trường là 2 tỷ 017 triệu đồng, đạt 155,2% kế hoạch...

Thị xã Thái Hòa thu hút các nhà đầu tư lớn,  tạo việc làm cho hàng nghìn công nhân tại khu công nghiệp Nghĩa Mỹ. Ảnh: Quang Huy
Thị xã Thái Hòa thu hút các nhà đầu tư lớn, tạo việc làm cho hàng nghìn công nhân tại khu công nghiệp Nghĩa Mỹ. Ảnh: Quang Huy
Tuy nhiên, một số khoản thu khác trên địa bàn vấn còn đạt thấp; nợ đọng thuế vấn đang còn chiếm tỷ lệ cao, tính đến thời điểm 30/8/2018 là 21,597 tỷ đồng, trong đó nợ khó khu là 14,5 tỷ đồng.
Để nâng cao hiệu quả công tác thu ngân sách trên địa bàn những tháng cuối năm 2018, UBND TX.Thái Hòa giao cho các phòng ban phối hợp với Chi cục thuế thị xã triển khai các giải pháp chống thất thu thuế. Trong đó, tập trung thu đối với các khoản thu đạt thấp như: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp; đặc biệt là các khoản thu cố định tại một số xã, phường và có biện pháp đôn đốc thu nợ thuế, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Tin mới