mask

Thiết lập thêm vùng cách ly y tế trên địa bàn huyện Nghi Lộc

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định 3176/QĐ-UBND về việc thiết lập vùng cách ly y tế trên địa bàn huyện Nghi Lộc.

Theo đó, UBND tỉnh quyết định thiết lập vùng cách ly y tế theo Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid-19” đối với toàn bộ khu vực Công ty TNHH Một thành viên Masan MB, Khu B - Khu công nghiệp Nam Cấm, địa chỉ xóm 1, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Thời gian áp dụng, bắt đầu từ 18h00 ngày 28/8/2021.

Tin mới