Thời điểm thôi giữ chức vụ lãnh đạo HĐND, UBND cấp huyện, xã nếu không tham gia cấp ủy 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Các đồng chí không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 thì thôi đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các chức danh lãnh đạo cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội mà ở đó có cơ cấu cấp ủy ngay sau đại hội.
Các đại biểu biểu quyết thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp Đảng bộ huyện Quế Phong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Về tổng thể, Thông tri số 13-TT/TU yêu cầu thực hiện việc bố trí, sắp xếp, phân công cấp ủy viên khóa mới ngay sau đại hội theo đúng phương án nhân sự đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW.

Tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lưu ý về thời điểm thôi giữ chức vụ lãnh đạo HĐND, UBND và các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước có cơ cấu cấp ủy nhưng không tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với cấp huyện, cấp xã, cụ thể:

Các đồng chí không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 thì thôi đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các chức danh lãnh đạo cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội mà ở đó có cơ cấu cấp ủy ngay sau đại hội. 

Riêng đối với các chức danh lãnh đạo HĐND, nếu có nhân sự thay thế là đại biểu HĐND thì thực hiện ngay việc thay thế; trường hợp nhân sự được chuẩn bị thay thế chưa phải là đại biểu HĐND thì có thể để đồng chí đương nhiệm tiếp tục công tác đến hết nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Các đồng chí đang đảm nhiệm chức danh chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021 đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhưng không đủ tuổi tái cử HĐND cho cả nhiệm kỳ 2021 - 2026, nếu vẫn tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 thì tiếp tục đảm nhiệm chức danh chủ tịch HĐND cho đến hết nhiệm kỳ 2016 - 2021; đồng thời bố trí nhân sự kế cận đảm nhiệm chức vụ chủ tịch HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Các đồng chí đang đảm nhiệm các chức danh phó chủ tịch HĐND, lãnh đạo UBND nhiệm kỳ 2016 - 2021 đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhưng không đủ tuổi tái cử HĐND (hoặc các chức danh do HĐND bầu) nhiệm kỳ 2021 - 2026, nếu vẫn tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025  thì cần xem xét bố trí công tác khác phù hợp hoặc tiếp tục đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND đến hết nhiệm kỳ 2016 - 2021, sau đó bố trí công tác khác phù hợp; nếu không bố trí được thì nghỉ công tác, chờ giải quyết chế độ.

Đây là những nội dung lưu ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tại Thông tri số 13-TT/TU ngày 28/10 về Đại hội Đảng các cấp khi đề cập đến công tác sắp xếp, bố trí nhân sự sau Đại hội Đảng.

Thành Duy

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới