Thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII.

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII để thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền.

Thời gian, địa điểm: 1 buổi, vào sáng thứ Hai, ngày 18/10/2021 tại thành phố Vinh.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh được biết để sắp xếp kế hoạch công tác, bố trí thời gian tham dự.

Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh tư liệu ảnh 1
Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh tư liệu

Tin mới