mask

Thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện bị tạm giữ quá thời hạn

(Baonghean.vn) - Công an huyện Diễn Châu thông báo ai là chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp phương tiện có đặc điểm dưới đây, đưa giấy tờ có liên quan đến phương tiện bị tạm giữ đến Công an huyện Diễn Châu để giải quyết.

Thời gian qua, Công an huyện Diễn Châu thông qua công tác tuần tra kiểm soát giao thông, hiện đang tạm giữ 52 xe mô tô, xe máy vi phạm hành chính đến nay đã quá thời hạn tạm giữ mà chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp, người vi phạm không đến giải quyết.

Vậy, Công an huyện Diễn Châu thông báo ai là chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp phương tiện có đặc điểm dưới đây, đưa giấy tờ có liên quan đến phương tiện bị tạm giữ đến Công an huyện Diễn Châu để giải quyết. (Địa chỉ: Đội Cảnh sát giao thông – trật tự Công an huyện Diễn Châu, khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Điện thoại: 02383862313).

Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo và niêm yết công khai, nếu không có người đến liên hệ giải quyết thì Công an huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An sẽ tịch thu các phương tiện dưới đây theo đúng quy định của pháp luật. Đặc điểm 52 xe mô tô, xe máy đang tạm giữ cụ thể như sau:

DANH SÁCH TRÍCH NGANG 52 XE MÔ TÔ QUÁ THỜI HẠN TẠM GIỮ THUỘC DIỆN TỊCH THU, SUNG CÔNG QUỸ

TT

Biển số

Nhãn hiệu

Màu sơn

Số khung

Số máy

1

37F2-506.67

SYM

ĐEN XANH

RLGSC10THHH003875

VMSDBHH003875

2

86B8-193.36

YAMAHA

ĐỎ ĐEN

RLCS5C6H0EY034899

5C6H034911

3

37P5-3231

CYGNUS

ĐỎ

7A316497

QMI207317218

4

37N1-673.01

YAMAHA

ĐỎ ĐEN

RLCUE3220HY028865

E3X9E113358

5

37M2-3792

HONDA

ĐEN BẠC

AY064865

HC12E2564922

6

37S2-3218

ESPERO

NÂU

PEAA055607

152FMH055607

7

37U2-0819

YAMAHA

BẠC ĐEN

AY265919

5P11265918

8

37H5-9354

POMUSPACYAN

NÂU

VVNPCG0031S143233

LC150FMG02033233

9

37N6-9992

WAVERSX

ĐỎ ĐEN

8Y345474

HC12E2069755

10

14T6-2158

HONDA

ĐEN

RLHJF18047Y604644

JF18E5104724

11

37P4-5861

ACUMEN

ĐỎ ĐEN

CH1UM7XA03365

1P52FMH003365

12

37X8-1058

HONDA

ĐỎ ĐEN

RLHJF4607DY229331

JF46E4057938

13

37Z5-6843

YAMAHA

ĐỎ ĐEN

RLCS5C6J0GY180127

5C6J180135

14

37K1-2386

LONXIN

ĐEN BẠC

RNDWCH1ND61505148

E1P52FMH370105671

15

37N5-7145

NOUVO

ĐEN BẠC

8Y036821

22S2036821

16

29X1-206.49

YAMAHA

NÂU VÀNG

RLCN5P1109Y059199

5P11059193

17

29C1-441.73

PIAGGIO

XANH

M389M533564

ZAPM6710000015439

18

37U1-7404

HONDA

ĐỎ ĐEN

AY195719

JF27E0235748

19

37H4-7164

DAEHAN

ĐEN

VDMPCG0011M001388

DGE1000312888

20

37B1-292.09

HONDA

ĐEN BẠC

CY009007

JC52E4011551

21

37H7-0857

DAEHAN

NÂU

VDMPCG0011M010005

DGE1001010005

22

37N4-2851

SYM

BẠC

7D028592

BPD028592

23

38H9-7050

YAMAHA

ĐEN

006048

006048

24

37Z4-6486

YAMAHA

ĐEN BẠC

5B9107Y030862

5B91030862

25

37P3-5705

FUZIX

ĐỎ ĐEN

M6B250616

152FMH250616

26

37P1-7825

WAVEALPHA

BẠC

HC09023Y658020

HC09E0658130

27

29K1-217.93

HONDA

XANH

RLHHC1201BY465968

HC12E3265995

28

37L4-4900

FUSIN

ĐEN

PCG00127014208

150FMG004208

29

37U1-6781

HONDA

ĐỎ BẠC

AY196609

JC43E5666721

30

37B1-255.55

YAMAHA

ĐEN

5P11316857

BY316853

32

36K4-8994

YAMAHA

ĐEN

5C64269849

RLCS5C640A7269848

33

37M1-8812

HONDA

BẠC ĐEN

8B453658

FMH453658

34

37L5-5456

HONDA

ĐEN

RLHHC12128Y137105

HC12E1137154

35

37B1-685.42

HONDA

VÀNG

F27E1303857

BY659533

36

37H1-2835

HONDA

NÂU

DR10001033255

LC150FM01033255

37

37P9-0794

BOSS

NÂU

H9H008068

B8AH008068

38

99Z1-0001

JAMOTO

TRẮNG ĐEN

3PD6A0K9214

1P52FMG35A1K9214

39

37Z2-8095

VIVID

ĐEN BẠC

5UM000225

FMG000225

40

37B2-625.05

HONDA

ĐEN

RL?...?

JF27E?...?

41

37P2-8647

YAMAHA

ĐEN TRẮNG

RLCN?...?

5P11371153

42

37B1-867.28

HONDA

VÀNG

RLHJF450XDY514559

JF45E0045131

43

37B1-255.05

SYM

XANH ĐEN

RL?...?

VMVDABH045920

44

37Z5-4561

SYM

ĐỎ ĐEN

RMWWCHTMW7H078382

VZS152FMH078382

45

37F8-5377

SYM

ĐEN

VDNFXM08A4U614488

FT614488

46

17L2-9620

SUFAT

XANH

LLCXCHLL0Y1011914

VPJL1P50FMH351279

47

29D1-661.92

HONDA

ĐEN XÁM

RLHJC4316AY?...?

JC43E0561682

48

37L3-4862

LANDA

ĐỎ

RRKWCHSUM5X002119

VUM?...?50FMH?...?

49

37P2-3864

ORIENTAL

XANH

VLMDCH022HV069451

VTT41JL1P52FMH001645

50

37P9-2298

SH MOTO

XANH

RRKWCH0UM8XY18059

VTT14JL1P52FMH018059

51

37U1-9722

YAMAHA

ĐỎ ĐEN

RLCE1S94?...?

1S94?...?

52

16K7-0209

VYEM

ĐỎ ĐEN BẠC

RM?...?

VLF1P52FMH360140926

Tin mới