mask

Thông báo tuyển dụng

(Baonghean.vn) - UBND huyện Quỳ Châu cần tuyển dụng viên chức về công tác tại đơn vị trường học thuộc huyện Quỳ Châu như sau:

Vị trí, số lượng, tiêu chuẩn tuyn dụng:

1. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng 34 người, trong đó:

1.1. Giáo viên Sư phạm tiểu học: 20 người. Yêu cầu: Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm giáo dục tiểu học có trình độ từ Cao đẳng trở lên.

1.2. Giáo viên Tin học dạy tiểu học: 02 người. Yêu cầu: Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Tin học, có trình độ từ Đại học trở lên.

1.3. Giáo viên Tiếng Anh tiểu học: 06 người. Yêu cầu: Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm môn tiếng Anh có trình độ Đại học trở lên; Có chứng chỉ B2-FCE trở lên theo khung tham chiếu Châu Âu hoặc chứng chỉ năng lực ngôn ngữ bậc 4 trở lên.

1.4. Nhân viên Thư viện tiểu học: 01 người. Yêu cầu: Tốt nghiệp Trung cấp ngành Thư viện (ưu tiên người có kinh nghiệm).

1.5. Giáo viên Vật lý THCS: 01 người. Yêu cầu: Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Vật lý có trình độ từ Đại học trở lên.

1.6. Giáo viên Thể dục THCS: 01 người. Yêu cầu: Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Thể dục hoặc sư phạm Thể dục - Thể thao hoặc Giáo dục Thể chất có trình độ từ Đại học trở lên.

1.7. Giáo viên Tin học dạy THCS: 01 người. Yêu cầu: Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Tin học, có trình độ từ Đại học trở lên.

1.8. Giáo viên Âm nhạc THCS: 01 người. Yêu cầu: Tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Âm nhạc, có trình độ từ Cao đẳng trở lên.

1.9. Nhân viên Thư viện THCS: 01 người. Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng ngành Thư viện.

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Theo quy định tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

3. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ: Từ ngày 25/10/2017 đến hết ngày 21/11/2017. Người tham gia xét tuyển nộp trực tiếp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Châu. Điện thoại: 02383.884.118

4. Lệ phí dự tuyển: 260.000 đồng/thí sinh.

5. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

6. Thời gian phỏng vấn xét tuyển: Từ ngày 05/12/2017 đến 15/12/2017.

                                    (Lưu ý: Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Chủ tịch: Ngô Đức Thuận

Tin mới