Thông báo về việc cấp thẻ BHYT theo cấu trúc mới, có mã vạch hai chiều

(Baonghean) - Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014; Quyết định số 1351/QĐ - BHXH ngày 16/11/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT; Công văn số 1199/BHXH-PC ngày 9/04/2015 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện quy trình, thủ tục cấp mã số định danh tại 6 tỉnh, thành phố (trong đó có tỉnh Nghệ An); Công văn số 5093/BHXH-CST ngày 15/12/2015 của BHXH Việt Nam về việc đồng ý cho BHXH tỉnh Nghệ An cấp thẻ theo cấu trúc số định danh tại Quyết định 1351/QĐ-BHXH và để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất chung bộ mã số ghi trên thẻ BHYT của tất cả các đối tượng tham gia, phục vụ thuận tiện công tác khám chữa bệnh BHYT, BHXH tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo:

Mẫu thẻ BHYT mới do BHXH tỉnh Nghệ An phát hành từ ngày 15/7/2016.

1. BHXH tỉnh Nghệ An đã thực hiện in, cấp lại toàn bộ thẻ BHYT theo cấu trúc mã thẻ mới có mã vạch hai chiều theo quy định tại Quyết định 1351/QĐ-BHXH. Bắt đầu từ 15/7/2016, BHXH tỉnh Nghệ An dừng việc phát hành và sử dụng đối với các thẻ đang dùng cấu trúc mã thẻ cũ, kể cả các thẻ còn hạn sử dụng sau ngày 15/7/2016. (Trừ các thẻ có mã đối tượng ghi trên thẻ là DT, DK vẫn thực hiện theo Công văn số 1134/BHXH-CST ngày 30/6/2016 của BHXH tỉnh Nghệ An).

2. Trường hợp người có thẻ BHYT đang dùng thẻ BHYT có cấu trúc mã thẻ cũ đang trong đợt điều trị tại các cơ sở KCB trước ngày 15/7/2016, vẫn dùng thẻ cũ để điều trị cho đến hết đợt điều trị.

3. Đối với thông tin về “Ngày sinh” trên thẻ BHYT đang được thể hiện 2 nhóm: Nhóm đã thể hiện đầy đủ cả ngày, tháng, năm sinh và nhóm thể hiện mỗi năm sinh. Đối với nhóm thể hiện mỗi năm sinh, trước mắt các đơn vị vẫn tiếp nhận thẻ BHYT để đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ, BHXH tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp với cá nhân, đơn vị quản lý đối tượng để bổ sung đầy đủ thông tin, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý.

4. Thẻ có cấu trúc mới tại Quyết định 1351/QĐ-BHXH có thông tin ghi trên thẻ BHYT quy định như sau: Mã thẻ BHYT gồm 15 ký tự, trong đó:

+ 5 ký tự đầu gồm: 2 ký tự đầu là mã đối tượng tham gia BHYT,  ký tự thứ 3 là mã quyền lợi hưởng BHYT, 2 ký tự tiếp theo là mã tỉnh nơi phát hành thẻ BHYT;

+ 10 ký tự cuối (mã số định danh BHXH): 2 ký tự đầu là mã tỉnh (nơi cấp mã cho cá nhân đăng ký tham gia BHXH, BHYT lần đầu) quy định về mã tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ; 8 ký tự tiếp theo là số thứ tự của người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, lấy theo số tự nhiên từ 00000001 đến 99999999.

BHXH tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo và rất mong nhận được sự phối hợp của các đơn vị, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT trong việc khám bệnh, chữa bệnh.

TIN LIÊN QUAN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới