Thông báo về việc tiếp nhận, tuyển dụng viên chức giáo viên tiểu học ở Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu thông báo tiếp nhận, tuyển dụng viên chức giáo viên Tiểu học về công tác tại các đơn vị trường học trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu.

Căn cứ Công văn số 678/UBND-TH ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về cơ cấu chức danh, vị trí, số người được tiếp nhận, tuyển dụng, hợp đồng vào làm việc trong các cơ quan đơn vị thuộc huyện Diễn Châu; Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu thông báo tiếp nhận, tuyển dụng viên chức giáo viên Tiểu học về công tác tại các đơn vị trường học trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu, cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG NGƯỜI CẦN TIẾP NHẬN, TUYỂN DỤNG:

1. Tuyển dụng viên chức giáo viên văn hóa tiểu học:

- Số lượng: 24 người

- Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học Giáo dục tiểu học.

2. Tiếp nhận viên chức giáo viên Văn hóa tiểu học:

- Số lượng: 10 người

- Yêu cầu trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học Giáo dục tiểu học.

- Ưu tiên trong tiếp nhận: Được công nhận là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; hoặc được công nhận đạt một trong các danh hiệu: Giáo viên dạy giỏi, Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh giỏi từ cấp huyện trở lên.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện chung:

- Phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức;

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Tuổi đời đủ 18 trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định);

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có đủ văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp theo yêu cầu của vị trí cần tuyển;

- Có sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. Điều kiện cụ thể:

- Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước.

III. PHƯƠNG THỨC, HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG: 

1. Phương thức tuyển dụng: Được thực hiện thông qua xét tuyển.

2. Nội dung và hình thức xét tuyển:

Nội dung và hình thức xét tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 11, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. Cụ thể:

a. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b. Vòng 2: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

- Hình thức thi: Phỏng vấn.

- Thang điểm: 100 điểm.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ:

1. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ: 30 ngày kể từ ngày 12/07/2021 đến hết ngày 12/8/2021.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Diễn Châu (khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).

Điện thoại: 0988.951.305 hoặc 0975.713.187.

2. Hồ sơ quy định:

a. Đối với tuyển dụng viên chức giáo viên Văn hóa tiểu học:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu 01 quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức). Người dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai tại Phiếu đăng ký dự tuyển.

- Bản sao các văn bằng theo yêu cầu của vị trí đăng ký dự tuyển được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

- Bản sao các giấy tờ thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

b. Đối với tiếp nhận viên chức giáo viên biên chế từ nơi khác đến:

- Viên chức cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

+ Đơn xin chuyển nơi công tác (có ký xác nhận và đóng dấu của cơ quan quản lý và cơ quan quản lý trực tiếp).

+ Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan quản lý và cơ quan quản lý trực tiếp.

+ Sơ yếu lý lịch hợp lệ: Có dán ảnh và xác nhận của thủ trưởng cơ quan.

+ Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ theo quy định vị trí việc làm.

+ Bản sao công chứng, chứng thực quyết định mức lương hiện tại.

+ Bản sao quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp vị trí hiện tại.

+ Bản sao công chứng sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân.

+ Phiếu nhận xét, đánh giá, phân loại viên chức 03 năm gần nhất (tính đến ngày nhận hồ sơ).

+ Các giấy tờ ưu tiên (nếu có).

Hồ sơ dự tuyển của mỗi thí sinh đựng trong 01 túi đựng hồ sơ riêng, ngoài túi ghi rõ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và thống kê các loại giấy tờ, số lượng hồ sơ có bên trong.

Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại; Hồ sơ trúng tuyển, người trúng tuyển phải trực tiếp đến cơ quan tuyển dụng trình bản chính các Văn bằng, Chứng chỉ, các loại giấy tờ khác theo yêu cầu để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong kê khai phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì UBND huyện Diễn Châu sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy bỏ kết quả trúng tuyển và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN:

Thời gian và địa điểm xét tuyển UBND huyện Diễn châu có thông báo sau.

Trên đây là thông báo về tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận, tuyển dụng giáo viên Tiểu học trên địa bàn huyện Diễn Châu năm 2021./.

Tin mới