mask

Thông báo về việc vận hành điều tiết nước hồ chứa Nhà máy Thủy điện Khe Bố

(Baonghean.vn) - Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh nhận được Thông báo số 254/TB-KHPP ngày 24/8/2022 của Nhà máy Thủy điện Khe Bố về việc vận hành điều tiết nước hồ chứa Nhà máy Thủy điện Khe Bố.
0:00 / 0:00
0:00

Để đảm bảo công tác điều tiết nước hồ chứa Nhà máy Thủy điện Khe Bố được an toàn theo đúng quy trình đơn hồ và quy trình liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả đã được phê duyệt, Nhà máy Thủy điện Khe Bố dự kiến vận hành điều tiết nước hồ chứa Thủy điện Khe Bố như sau:

Thời gian dự kiến xả qua đập tràn: Vào lúc 20 giờ 00 phút, ngày 24/8/2022. Tổng lưu lượng xả từ 510 m3/s đến 680 m3/s (bao gồm phát điện qua các tổ máy và qua đập tràn) có thể thay đổi tùy thuộc vào lưu lượng nước về hồ.

Thời gian kết thúc xả nước qua đập tràn: Cho đến khi lưu lượng nước về hồ giảm dưới mức 487 m3/s.

Thông báo về việc vận hành điều tiết nước hồ chứa Nhà máy Thủy điện Khe Bố ảnh 1

Hình ảnh xả lũ vào ngày 25/9/2022 của Thủy điện Châu Thắng. Ảnh tư liệu: Tiến Đông

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh thông báo cho UBND các huyện: Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên và thành phố Vinh. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Cục Quản lý đường bộ 2 được biết để thông báo cho chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư đang thi công ở ven sông, trên sông, các chủ phương tiện vận tải thủy và toàn thể nhân dân trên địa bàn thuộc hạ du Nhà máy Thủy điện Khe Bố biết để triển khai các công việc cần thiết, đảm bảo an toàn về tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Tin mới