mask

Thông qua Nghị quyết cho ý kiến về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

(Baonghean.vn) - Theo Nghị quyết, dự kiến tổng vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Nghệ An là 39.154,4 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 11.278,6 tỷ đồng; vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 27.875,8 tỷ đồng.

Tại kỳ họp thứ 21, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh Nghệ An đã thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2021, dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết về việc cho ý kiến với Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Phạm Bằng
Toàn cảnh kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: Phạm Bằng

Theo tờ trình của UBND tỉnh, tổng Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Nghệ An được giao là 21.267,247 tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách Trung ương là hơn 14.049 tỷ đồng; nguồn ngân sách địa phương là hơn 7.217 tỷ đồng. Tỉnh đã bố trí được hơn 20.056 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 94,31% kế hoạch.

Với Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 các nguồn đầu tư công (bao gồm nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương), tỉnh đã triển khai thực hiện và hoàn thành đưa vào sử dụng nhiều công trình, năng lực mới tăng thêm trên nhiều lĩnh vực. Qua đó, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020 của tỉnh.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Tờ trình về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2026. Ảnh: Phạm Bằng
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày Tờ trình về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2026. Ảnh: Phạm Bằng

Theo dự kiến thông báo vốn của Thủ tướng Chính phủ, tổng vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An là 39.154,4 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 11.278,6 tỷ đồng; vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 27.875,8 tỷ đồng.

Tờ trình cũng nêu rõ nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công và dự kiến phương án bố trí kế hoạch đầu tư công 2021-2025 với mục tiêu, định hướng là tập trung đầu tư vào các dự án trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tiễn, quan tâm chú trọng đối với các dự án liên quan động lực, các dự án an sinh xã hội cấp thiết.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Phạm Bằng
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Phạm Bằng

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về việc cho ý kiến với Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Nghệ An. Trên cơ sở này, UBND tỉnh sẽ báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh, Nghị quyết là cơ sở để UBND tỉnh thực hiện tiếp các quy trình, thủ tục theo quy định của Luật Đầu tư công trong xây dựng và triển khai thi hành Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025./.

Tin mới