mask

Thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2021

(Baonghean.vn) - Theo Nghị quyết, nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 bao gồm: nguồn ngân sách Trung ương là 2.166,065 tỷ đồng, nguồn cân đối ngân sách địa phương là 4.343,880 tỷ đồng. HĐND tỉnh cũng đề ra nhiều giải pháp nhằm bảo đảm giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021.

Sáng 13/12, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, các đại biểu nghe và thảo luận, thông qua các dự thảo Nghị quyết. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Cao Thị Hiền và Hoàng Viết Đường điều hành kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành, thị xã.

Thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2021 ảnh 1
Toàn cảnh phiên làm việc ngày thứ 3, kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Thành Cường

HĐND tỉnh kỳ họp thứ 17, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2021. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày được thông qua.

Theo Nghị quyết, nguyên tắc, tiêu chí cụ thể việc bố trí vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 phải đảm bảo nguyên tắc chung và thứ tự ưu tiên như sau: Bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; Bố trí vốn để thu hồi số vốn ứng trước nguồn ngân sách Trung ương theo mức vốn thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành của các dự án đã có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025;

Bên cạnh đó, ưu tiên bố trí đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Bố trí đủ vốn cho các dự án hoàn thành trong năm 2021 để phát huy hiệu quả đầu tư; Bố trí vốn cho các dự án đã quá thời gian quy định của giai đoạn 2016 - 2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025 để hoàn thành, hạn chế tối đa các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2022 - 2025;

Về nguồn vốn nước ngoài, ưu tiên bố trí dự án kết thúc hiệp định trong năm 2021 không có khả năng gia hạn hiệp định; dự án chuyển tiếp, hoàn thành trong năm 2021; dự án mới đã ký hiệp định; dự án chuẩn bị ký hiệp định trong năm 2020 và có khả năng giải ngân trong năm 2021.

Thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2021 ảnh 2
Ông Phạm Văn Hóa - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, thay mặt Tổ Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công năm 2021. Ảnh: Thành Cường

Nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2021 bao gồm: nguồn ngân sách Trung ương là 2.166,065 tỷ đồng, nguồn cân đối ngân sách địa phương là 4.343,880 tỷ đồng.

Trong đó, nguồn ngân sách trung ương vốn trong nước là 1.534,715 tỷ đồng; vốn nước ngoài là 631,35 tỷ đồng. Nguồn vốn này ưu tiên đầu tư các ngành, lĩnh vực theo Nghị quyết số 973/2020/NQ-QH14 là 1.534,715 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư các dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững là 470 tỷ đồng; Thu hồi các khoản vốn ứng trước là 202,286 tỷ đồng.

Về nguồn cân đối ngân sách địa phương là 4.343,880 tỷ đồng. Bao gồm, vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức là 1.276,880 tỷ đồng; Nguồn thu sử dụng đất là 3.000 tỷ đồng.

Thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2021 ảnh 3
HĐND tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công năm 2021. Ảnh: Thành Cường

Về phương án phân bổ, theo Nghị quyết, nguồn Ngân sách Trung ương được phân bổ là 2.166,065 tỷ đồng; Nguồn cân đối ngân sách địa phương đầu tư tập trung là 1.480,880 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh quyết nghị bố trí nguồn thu sử dụng đất phần ngân sách tỉnh hưởng bố trí cho vốn giải phóng mặt bằng, trả nợ vay, lãi vay là 1.292,5 tỷ đồng và nguồn bội chi ngân sách địa phương là 43 tỷ đồng. Nguồn thu sử dụng đất phân cấp ngân sách huyện, xã trực tiếp phân bổ là 1.527,5 tỷ đồng.

Nghị quyết cũng nêu rõ, thu hồi và bố trí lại chỉ tiêu vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2019 kéo dài sang năm 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2020. Cụ thể, thu hồi vốn của 71 dự án không giải ngân hết chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 kéo dài sang năm 2020 với số vốn thu hồi là 26,740 tỷ đồng. 

Thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công năm 2021 ảnh 4
HĐND tỉnh đề ra nhiều giải pháp nhằm bảo đảm giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021. Trong ảnh, công trình Đập bara Đô Lương được thi công từ nguồn vốn đầu tư công là nguồn vốn vay dự án Jica (Nhật Bản). Ảnh Tư liệu

Để triển khai Nghị quyết trên, HĐND tỉnh đã đề ra các giải pháp triển khai thực hiện. Trong đó, tiếp tục tổ chức tập huấn, quán triệt và triển khai thực hiện tốt Luật Đầu tư công năm 2019 và các Nghị định hướng dẫn Luật. Tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn NSNN, khắc phục tình trạng bố trí vốn phân tán, dàn trải.

Tổ chức theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân dự án. Kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai kế hoạch đầu tư công, bảo đảm giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021.

Huy động tối đa các nguồn vốn (nguồn tăng thu, kết dư ngân sách địa phương năm 2020, 2021,...) để bổ sung kế hoạch 2021 nhằm hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.

Mở rộng các hình thức đầu tư, tiếp tục rà soát để đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư. Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, bảo đảm lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực thực hiện dự án theo đúng tiến độ quy định.

Tin mới