mask

Thông tin hồ sơ đề nghị xác nhận hưởng chính sách như thương binh của cựu Thanh niên xung phong

(Baonghean.vn)- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội công bố thông tin về 15 hồ sơ đề nghị xác nhận người hưởng chính sách như thương binh của các cựu Thanh niên xung phong để cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh theo dõi, tham gia ý kiến.

Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-LĐTBXH ngày 20/3/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về ban hành quy trình giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công; Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 04/5/2017 triển khai thực hiện giải quyết hồ sơ tồn đọng đề nghị xác nhận người có công trên địa bàn tỉnh; Kết quả cuộc họp xem xét, thẩm định 15 hồ sơ cựu TNXP tồn đọng đề nghị xác nhận người hưởng chính sách như thương binh của  Ban chỉ đạo xác nhận người có công tỉnh Nghệ An lúc 14h00’ ngày 04/3/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội công bố thông tin về 15 hồ sơ đề nghị xác nhận người hưởng chính sách như thương binh của các cựu Thanh niên xung phong để cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh theo dõi, tham gia ý kiến.

Mọi thông tin phản hồi của nhân dân (nếu có) xin gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Lương, Phó trưởng phòng Người có công; điện thoại 0982.366.107).

Thời gian nhận phản hồi thông tin từ ngày 09/3/2022 đến ngày 23/3/2022.

Thông tin hồ sơ đề nghị xác nhận hưởng chính sách như thương binh của cựu Thanh niên xung phong ảnh 1
Thông tin hồ sơ đề nghị xác nhận hưởng chính sách như thương binh của cựu Thanh niên xung phong ảnh 2
Thông tin hồ sơ đề nghị xác nhận hưởng chính sách như thương binh của cựu Thanh niên xung phong ảnh 3
Thông tin hồ sơ đề nghị xác nhận hưởng chính sách như thương binh của cựu Thanh niên xung phong ảnh 4
Thông tin hồ sơ đề nghị xác nhận hưởng chính sách như thương binh của cựu Thanh niên xung phong ảnh 5

Tin mới