Thông tư quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt

Nhằm triển khai ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về xây dựng các giải pháp công nghệ xử lý chất thải rắn tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư 03/2016/TT-BTNMT ngày 10/3/2016 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH). Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2016.

Lò đốt rác của gia đình ông Trần Văn Hòa, xóm 8 Liên Châu.
Người dân nhiều địa phương xây dựng lò đốt rác tại gia.

Quy chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với lò đốt CTRSH và giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải lò đốt CTRSH. Quy chuẩn áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh (phân phối), sử dụng lò đốt CTRSH trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Quy định nêu rõ, yêu cầu kỹ thuật cơ bản đối với lò đốt CTRSH, bao gồm: (1) Lò đốt CTRSH phải có quy trình hoạt động theo nguyên lý đốt nhiều cấp, bảo đảm có vùng đốt sơ cấp và thứ cấp; (2) Có biện pháp hạn chế khí thải thoát ra ngoài môi trường qua cửa nạp CTRSH; (3) Ống khói của lò đốt CTRSH phải bảo đảm các yêu cầu kỹ thuật; (4) Các thông số kỹ thuật cơ bản của lò đốt CTRSH trong quá trình hoạt động bình thường phải đáp ứng các quy định; (5) Không được trộn không khí bên ngoài vào để pha loãng khí thải kể từ điểm ra của vùng đốt thứ cấp đến vị trí có độ cao 02 mét phía trên điểm lấy mẫu khí thải; (6) Lò đốt phải có hệ thống xử lý khí thải với quy trình hoạt động bao gồm các công đoạn chính (giải nhiệt; xử lý bụi; xử lý các thành phần độc hại trong khí thải); (7) Trường hợp lò đốt CTRSH có khoảng cách từ cửa nạp chất thải đến điểm xa nhất của vùng đốt sơ cấp lớn hơn 02 mét thì phải lắp đặt thiết bị cơ khí hóa cho việc nạp, đảo trộn CTRSH trong vùng đốt sơ cấp và hệ thống cơ khí hóa để lấy tro xỉ; (8) Lò đốt CTRSH phải có van xả tắt để xả khí thải trực tiếp ra ống khói mà không qua hệ thống xử lý khí thải khi có sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải.

Quy chuẩn cũng quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải lò đốt CTRSH được tính theo công thức: Cmax = C x Kv (trong đó: Cmax là giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm; C là nồng độ của các thông số ô nhiễm được quy định tại Bảng 2 của Quy chuẩn; Kv là hệ số vùng, khu vực được quy định tại Bảng 3 của Quy chuẩn).

Quy chuẩn cũng nêu rõ, việc phải xây dựng và thực hiện quy trình vận hành an toàn lò đốt CTRSH. Theo đó, CTRSH phải được kiểm soát trước khi được nạp vào lò đốt CTRSH để không ảnh hưởng đến việc vận hành bình thường của lò đốt CTRSH; không đưa vào lò đốt CTRSH: chất thải có nguy cơ gây nổ; chất thải có tính ăn mòn; hóa chất và bao bì hóa chất bảo vệ thực vật; chất thải có chứa thủy ngân, chì, cadimi vượt ngưỡng chất thải nguy hại. Có biện pháp kỹ thuật để lấy tro xỉ ra khỏi vùng đốt sơ cấp trong quá trình vận hành một cách thuận lợi để bảo đảm lò đốt CTRSH hoạt động liên tục, không gián đoạn. Phải lập nhật ký vận hành lò đốt CTRSH, trong đó ghi rõ số lượng, thời gian vận hành và tên người vận hành, nhiệt độ tại các vị trí có lắp đặt thiết bị đo nhiệt độ.

Ngoài ra, lò đốt CTRSH phải lắp thiết bị đo, hiển thị nhiệt độ trong các vùng đốt. Đối với lò đốt có công suất lớn hơn hoặc bằng 500kg/h phải lắp thiết bị đo, hiển thị nhiệt độ dòng khí thải ngay sau bộ phận giải nhiệt. Việc giám sát môi trường định kỳ đối với lò đốt CTRSH phải được thực hiện theo quy định hiện hành và yêu cầu của cơ quan quản lý môi trường./.

Theo ĐCSVN

TIN LIÊN QUAN

Tin mới