mask

Thu hồi giấy CNQSD đất lâm nghiệp các hộ, cá nhân vi phạm luật bảo vệ rừng

(Baonghean.vn) - Cử tri các huyện Quỳ Châu, Quế Phong đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương khi tiến hành giao đất, giao rừng cần tăng cường công tác quản lý để hạn chế tình trạng chặt phá rừng.

Vấn đề này ngành chức năng trả lời như sau:

Công tác giao đất gắn với giao rừng là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất, tài nguyên rừng và đảm bảo lợi ích hài hòa giữa nhà nước và người dân, góp phần xóa đói giảm nghèo.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn UBND các huyện, thành, thị thực hiện tốt việc giao đất, giao rừng trên địa bàn tỉnh.

Tổ công tác huyện Quế Phong thực hiện khám nghiệm hiện trường rừng bị xâm hại ở xã Tiền Phong. Ảnh: Tư liệu
Tổ công tác huyện Quế Phong thực hiện khám nghiệm hiện trường rừng bị xâm hại ở xã Tiền Phong. Ảnh tư liệu

Tuy nhiên, thời gian gần đây trên địa bàn một số huyện đã xảy ra tình trạng người dân tự ý phát rừng tự nhiên để trồng rừng, chuyển nhượng đất rừng trái phép, vi phạm nghiêm trọng Luật Bảo vệ và phát triển rừng, trong đó có huyện Quế Phong và Quỳ Châu.

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4952/UBND-NN ngày 05/7/2017 về việc chỉ đạo kiểm tra, xử lý thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đối với các hộ gia đình, cá nhân vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã có nhiều biện pháp nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tăng cường các công tác thực thi pháp luật trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, cụ thể như: Tham mưu cho Ban thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 11/4/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Diễn tập phương án chữa cháy rừng tại khu vực bản Nong, xã Châu Thuận, Quỳ Châu. Ảnh tư liệu
Diễn tập phương án chữa cháy rừng tại khu vực bản Nong, xã Châu Thuận, Quỳ Châu. Ảnh tư liệu

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc (Chi cục Kiểm lâm, các Ban QL rừng, Khu bảo tồn thiên nhiên...) phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương chỉ đạo các thôn, bản xây dựng và thực hiện kế hoạch quản lý, sử dụng rừng và đất rừng có hiệu quả.

Vấn đề kiến nghị của cử tri là hoàn toàn chính đáng, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiếp thu và trong thời gian tới sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thực hiện có hiệu quả chính sách giao đất, giao rừng và bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có./.

Gia Huy

(Tổng hợp)

Tin mới