mask

Thu hút nguồn lực, tập huấn và chuyển giao KHKT cho nông dân

(Baonghean.vn) - Sáng 7/7 tại TP Vinh, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành hội khóa VIII - kỳ họp thứ 8, có mở rộng thêm thành phần tham dự.

Tại Hội nghị, Ban Thường trực Hội Nông dân tỉnh đã thông qua báo cáo sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015. Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 1045/QĐ – TTg về việc phê duyệt đề án đào tạo bồi dưỡng cán bộ Hội nông dân Việt Nam (giai đoạn 2010 - 2015). Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 06 (khóa V) về “Tiếp tục xây dựng tổ chức Hội Nông dân các cấp vững mạnh”. Sơ kết 5 năm thực hiện quyết định số 1956/ - TTg về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2014, các cấp hội đã chủ động triển khai thực hiện các chỉ tiêu, thường xuyên bám sát cơ sở để chỉ đạo, đôn đốc hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra; tích cực vận động hội viên nông dân thực hiện nghiêm đề án sản xuất vụ đông xuân, chấp hành cơ cấu mùa vụ; làm tốt công tác phối hợp với các ngành để đẩy mạnh hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân về vốn, phân bón, khoa học kỹ thuật cho nông dân phát triển sản xuất. Với hình thức dạy nghề tại chỗ cho lao động nông thôn đã tạo điều kiện cho học viên vừa học, vừa làm.

- Ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh thông qua Báo cáo Công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.
Ông Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Nghệ An thông qua Báo cáo Công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.

Nhờ vậy, lĩnh vực nông nghiệp cơ bản được mùa toàn diện, tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân đạt 226.540 ha, trong đó diện tích lúa là 90.280ha, đạt 63,24tạ/ha; diện tích lạc 24.000 ha, năng suất 25 tạ/ha; ngô  đạt 18.000ha, năng suất  28 tạ/ha. Tiếp tục phát triển ổn định đàn trâu bò, đạt trên 666.000 con, đàn lợn hơn 970.000 con, tổng đàn gia cầm khoảng 17 triệu con; diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 18.500 ha, sản lượng khai thác đánh bắt nuôi trồng thủy sản đạt 71.000 tấn... Phối hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hành Chính sách xã hội cho hộ nông dân nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn dư nợ đạt 28.857 triệu đồng. Về tổ chức hội, kết nạp thêm được 5.214 hội viên; các phong trào thi đua yêu nước đều được các hội viên hưởng ứng, đẩy mạnh. Phối hợp với các trường dạy nghề, các trung tâm Khuyến nông - lâm - ngư mở được 315 cuộc tập huấn và  162  lớp  dạy nghề ngắn hạn cho 5.420 học viên...

- Ông Nguyễn Hữu Nhị - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: 6 tháng cuối năm 2015, các cấp Hội nông dân cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong tâm như công tác xây dựng Hội, công tác đào tạo nghề, hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân…
Ông Nguyễn Hữu Nhị - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm 2015, các cấp Hội nông dân cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong tâm như công tác đào tạo nghề, hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân…

Trong 6 tháng cuối năm 2015, các cấp hội nông dân trong tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong tâm như tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên nắm vững, thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII; Đại  hội Hội Nông dân  toàn quốc lần thứ VI; tiếp tục triển khai có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phối hợp tốt với các ngành để thu hút nguồn lực về đào tạo dạy nghề và tập huấn chuyển giao KHKT cho nông dân; đẩy mạnh việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ, các phong trào của Hội; tổ chức Hội thi tuyên truyền viên giỏi từ  cơ sở đến tỉnh và tham gia Hội thi khu vực do Trung ương Hội tổ chức…

- 7 tập thể được BCH Hội Nông dân tỉnh trao tặng bằng khen đã có nhiều thành tích trong công tác phối hợp đào tạo nghề lao động nông thôn giai đoạn 2010 – 2014.
7 đơn vị được BCH Hội Nông dân tỉnh trao tặng bằng khen đã có nhiều thành tích trong công tác phối hợp đào tạo nghề lao động nông thôn giai đoạn 2010 - 2014.

Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận các nội dung về công tác xây dựng Hội, công tác đào tạo nghề, hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân; bổ sung góp ý việc thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm... Đồng thời, trao tặng bằng khen cho 7 đơn vị đạt nhiều thành tích trong công tác phối hợp đào tạo nghề lao động nông thôn giai đoạn 2010 - 2014.

Ngọc Anh

Tin mới