Thủ tướng: “2019 là năm tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực“

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh, năm 2019 cần tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cơ cấu lại đầu tư, trọng tâm là đầu tư công.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP.
Nhân dịp năm mới 2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài viết đề cập đến những kết quả toàn diện đất nước đã đạt được trong năm qua, đề ra 6 nhóm nhiệm vụ cho năm mới. Trong đó, người đứng đầu Chính phủ nêu rõ năm 2019 là năm tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực, phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ đạo tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương vào ngày 28/12/2018. 

Theo Thủ tướng, với phương châm "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá", Chính phủ ban hành các nghị quyết số 01 và 02 vào ngày đầu tiên của năm mới (1/1) về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Hai nghị quyết nêu trên đưa ra một số nội dung trọng tâm chỉ đạo điều hành. Đầu tiên là tập trung phát triển kinh tế; chú trọng củng cố nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng...

Chính phủ đều ra mục tiêu kiểm soát bội chi không quá 3,6% GDP; quản lý chặt chẽ, hiệu quả hơn tài sản công, nợ công. 

"Tập trung rà soát, khắc phục ngay các tồn tại, bất cập về thể chế, cơ chế, chính sách, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; chú trọng hoàn thiện hệ thống pháp luật để triển khai hiệu quả các FTA đã ký kết", bài viết có đoạn.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh, năm 2019 cần tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cơ cấu lại đầu tư, trọng tâm là đầu tư công, đẩy mạnh cơ cấu lại, thoái vốn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu; khẩn trương hoàn thiện pháp luật về đầu tư công; đẩy mạnh thực hiện, giải ngân ngay từ đầu năm.

Nhóm nhiệm vụ thứ hai, phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện tốt các chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, giảm nghèo bền vững theo hướng "không để ai ở lại phía sau". 

Chính phủ cũng tập trung chuẩn bị, triển khai hiệu quả các Nghị quyết Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, chính sách bảo hiểm xã hội và công tác y tế, dân số trong tình hình mới.

Pháo hoa chào đón năm mới 2019 ở TP HCM. Ảnh: Hữu Khoa
Trọng tâm chỉ đạo, điều hành thứ ba của Chính phủ được đặt vào việc tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhóm nhiệm vụ tiếp theo, đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử; tăng cường công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Thủ tướng nhấn mạnh việc đề cao trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, không vì tư duy nhiệm kỳ hay áp lực của công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng mà né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm việc cầm chừng, thiếu trách nhiệm. 

Trọng tâm chỉ đạo, điều hành thứ năm, tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh công tác đối ngoại.

"Quyết liệt trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu "xã hội đen", "tín dụng đen"; tội phạm ma túy, cướp giật, công nghệ cao,...; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ", bài viết nêu.

Cuối cùng là đẩy mạnh thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

"Các bộ, ngành, địa phương chủ động tổ chức các chương trình truyền thông sâu rộng, cung cấp thông tin kinh tế - xã hội, các chủ trương, cơ chế, chính sách, chỉ đạo, điều hành và các vấn đề dư luận quan tâm", Thủ tướng yêu cầu.

Theo vnexpress.net

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới