mask

Thủ tướng: Cán bộ công an phải trọng dân, gần dân

Thủ tướng yêu cầu việc sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy công an các đơn vị, địa phương bảo đảm công khai, dân chủ. Đồng thời, cán bộ công an phải có phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”.

Ngày 25/3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I/2019; tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 01 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an và việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm.

Thủ tướng: Cán bộ công an phải trọng dân, gần dân ảnh 1
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Cán bộ công an phải trọng dân, gần dân

Theo báo cáo của Bộ Công an, trong quý I, lực lượng Công an đã triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, khủng bố.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước, đặc biệt là bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2, góp phần nâng cao vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong đợt cao điểm, công an các địa phương đã điều tra, khám phá hơn 10.000 vụ phạm pháp hình sự; bắt hơn 23.000 đối tượng và triệt phá hơn 600 ổ, nhóm tội phạm.

Công tác điều tra, xử lý tội phạm đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là đấu tranh trấn áp mạnh hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”, góp phần ngăn chặn tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan; đấu tranh với các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, đánh bạc, tổ chức đánh bạc và bắt truy nã tội phạm ma túy đạt nhiều kết quả nổi bật.

Qua hơn 7 tháng thực hiện Nghị định số 01 của Chính phủ, tổ chức bộ máy Bộ Công an được kiện toàn tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, bảo đảm tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với công tác công an; giảm các khâu trung gian trong điều hành; tạo thuận lợi cho hoạt động lãnh đạo chỉ huy trong Công an nhân dân. Việc tinh gọn đầu mối đã tạo điều kiện để phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cấp Công an; trao quyền thực chất, đầy đủ, tương xứng với nhiệm vụ, quyền hạn cho các đơn vị cấp Cục, tạo thuận lợi trong thực hiện chính sách cán bộ...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và những thành tích quan trọng của lực lượng Công an nhân dân, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thủ tướng đánh giá cao lực lượng Công an nhân dân trong công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2, góp phần nâng cao hình ảnh của đất nước Việt Nam.

Thủ tướng cho rằng, mô hình tổ chức mới của Bộ Công an đã đáp ứng yêu cầu tinh gọn về đầu mối, tổ chức, tăng cường chỉ đạo trực tiếp và nhân lực cho cơ sở. Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược được quan tâm, chú trọng, đã bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ theo hướng tăng cường cho cơ sở.

Thủ tướng nhấn mạnh, kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự thời gian qua đã khẳng định việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình tổ chức mới của Bộ Công an là phù hợp với yêu cầu thực tiễn, bước đầu phát huy hiệu quả tích cực trong công tác.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, lực lượng Công an nhân dân cần tiếp tục thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tinh gọn tổ chức bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ. Đồng thời cần khẩn trương hoàn thiện các quy định liên quan đến tổ chức bộ máy và hoạt động của Công an các đơn vị, địa phương; thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp.

Thủ tướng đề nghị khẩn trương hoàn thiện, ban hành khung tiêu chuẩn, tiêu chí bố trí cán bộ Công an 04 cấp phù hợp với từng cấp. Xây dựng hệ thống chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ, thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, đây là khẩu hiệu rất khoa học.

Chính vì vậy việc tiếp tục sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy công an các đơn vị, địa phương bảo đảm công khai, dân chủ, đúng người, đúng việc; đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu theo quy định của Đảng, Nhà nước. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất trong sáng và nói không với tiêu cực. Đồng thời, cán bộ công an phải có phong cách “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”.

Thống kê tội phạm phải trung thực, chính xác

Thủ tướng yêu cầu việc triển khai, xây dựng Công an xã chính quy cần tiến hành khẩn trương, có lộ trình phù hợp. Trong quá trình tiến hành cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương, kết hợp làm tốt chế độ, chính sách đối với các lực lượng bán chuyên trách cũng như cán bộ Công an chính quy được bố trí đảm nhiệm chức danh công an xã. Đồng thời cần tiếp tục chủ động, nắm chắc tình hình để tham mưu với Đảng, Nhà nước quyết định các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia, dân tộc; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự an toàn xã hội...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: “Cần tập trung làm tốt hơn công tác phòng ngừa, phát hiện, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng không chỉ trong ngành Công an chống mà cần chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, đặc biệt đề xuất sửa đổi cơ chế, chính sách phòng ngừa. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, kết luận các vụ dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, bảo đảm khách quan, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và không bỏ lọt tội phạm và cũng không làm oan người vô tội. Đảm bảo công tác điều tra, tố tụng đúng pháp luật, đúng thời gian. Yêu cầu công tác thống kê tội phạm phải trung thực, chính xác, không chạy theo thành tích”.

Thủ tướng cũng đề nghị lực lượng Công an nhân dân cần xây dựng chiến lược phát triển tiềm lực hậu cần, khoa học, công nghệ Công an nhân dân gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là những tiến bộ của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4; kết nối, xử lý thông tin theo lộ trình Chính phủ điện tử; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công thuộc chức năng của Bộ Công an.

Cùng với đó cần tổ chức tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sỹ; quan tâm các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội, thể hiện sâu sắc tinh thần "Uống nước nhớ nguồn"... Thủ tướng tin tưởng với truyền thống anh hùng, đoàn kết, thống nhất, lực lượng Công an nhân dân luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Tin mới