mask

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2021

(Baonghean.vn) - Theo quyết định này, biên chế công chức năm 2021 của cơ quan HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện của 63 tỉnh, thành là 140.508 biên chế, trong đó Nghệ An được phê duyệt là 3.311 biên chế.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1499/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2021.

Giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An
Giải quyết thủ tục hành chính tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nghệ An. Ảnh minh họa: Thanh Lê

Theo đó, tổng biên chế công chức năm 2021 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 249.650 biên chế (giảm so với năm 2020 là 3.867 biên chế).

văn bản
 
Cụ thể, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 247.344 biên chế, trong đó: Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập 106.836 biên chế.

Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài 1.068 biên chế.

Tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 686 biên chế. Biên chế công chức dự phòng là 552 biên chế.

Biên chế công chức năm 2021 của cơ quan HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện của 63 tỉnh, thành là 140.508 biên chế, trong đó Nghệ An được phê duyệt là 3.311 biên chế.

Tin mới