mask

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất dự án 168 triệu USD cho tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đề xuất dự án của tỉnh Nghệ An được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có tên gọi là Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An”. Tổng mức đầu tư của dự án là 168 triệu USD, tương đương 3.903 tỷ đồng.

Đề xuất Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An” của tỉnh Nghệ An được các bộ, ngành Trung ương góp ý kiến trong năm 2020. Sau đó, được Bộ KH&ĐT tổng hợp, báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 7111/BKHĐT-KTĐN ngày 27/10/2020.

Từ việc sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới, bộ mặt đô thị thành phố Vinh đã cải thiện được đáng kể. Trong ảnh là một đoạn Hào Thành cổ Vinh sau khi được cải tạo. Ảnh: Nhật Lân
Từ việc sử dụng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới, bộ mặt đô thị thành phố Vinh đã  được cải thiện đáng kể. Trong ảnh là một đoạn hào Thành cổ Vinh sau khi được cải tạo. Ảnh: Nhật Lân

Ngày 8/1/2021, tại Văn bản số 17/TTg-QHQT, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề xuất Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An”.

Nội dung Văn bản số 17/TTg-QHQT như sau:

Xét kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  tại Văn bản số 7111/BKHĐT-KTĐN ngày 27/10/2020, của Bộ Tài chính tại Văn bản số 14995/BTC-QLN ngày 7/12/2020, của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Văn bản số 9080/UBND-CN ngày 23/12/2020 về Đề xuất Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An” (Dự án), vay vốn IBRD của Ngân hàng Thế giới (WB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt Đề xuất Dự án với các nội dung như kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chính thức thông báo WB về Đề xuất Dự án.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An:

- Tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các cơ quan trong quá trình lập và hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, rà soát các hạng mục đầu tư để tránh trùng lặp, lãng phí và bảo đảm chỉ sử dụng vốn vay WB cho chi đầu tư phát triển theo đúng quy định tại Chỉ thị  18/CT-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành các thủ tục thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy định hiện hành.

Ngập lụt khi có mưa lớn kéo dài đang là một vấn đề lớn ở thành phố Vinh cần được quan tâm giải quyết. Ảnh: Nhật Lân
Ngập lụt khi có mưa lớn kéo dài đang là một vấn đề lớn ở thành phố Vinh cần được quan tâm giải quyết. Ảnh: Nhật Lân

Theo Văn bản số 7111/BKHĐT-KTĐN ngày 27/10/2020 của Bộ KH&ĐT, Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh” có mục tiêu chung là “Hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng tích hợp và phát triển khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, góp phần phát triển đô thị bền vững và tạo động lực phát triển toàn diện kinh tế - xã hội cho thành phố Vinh và tỉnh Nghệ An”.

Trong đó, có 4 mục tiêu cụ thể, gồm:

- Giảm ngập lụt và thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh thông qua các hoạt động cải tạo và nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước.

- Cải thiện điều kiện môi trường và cải thiện chất lượng cuộc sống người dân thành phố Vinh thông qua cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom, xử lý nước thải.

Do hạ tầng thiếu đồng bộ, hệ thống kênh hở và hầu hết các hồ điều hòa trên địa bàn thành phố Vinh đang trong tình trạng ô nhiễm. Ảnh: Nhật Lân
Do hạ tầng thiếu đồng bộ, hệ thống kênh hở và hầu hết các hồ điều hòa trên địa bàn thành phố Vinh đang trong tình trạng ô nhiễm. Trong ảnh là một đoạn hào Thành cổ Vinh được  chụp từ trên cao, cho thấy tình trạng nước bị lưu cữu, ô nhiễm nặng. Ảnh: Nhật Lân

- Tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm với các khu vực đang phát triển và cơ sở hạ tầng còn yếu kém, tạo động lực phát triển cho thành phố Vinh thông qua xây dựng một số đường kết nối.

- Tăng cường năng lực quản lý đô thị; thích ứng với biến đổi khí hậu và kiểm soát ngập lụt cho thành phố Vinh.

Cải tạo và nâng cấp sông Vinh lđược xem là một trong những hợp phần quan trọng ở Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi thành phố Vinh”
Cải tạo và nâng cấp sông Vinh được xem là một trong những hợp phần quan trọng ở Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi thành phố Vinh”. Trong ảnh là minh họa sông Vinh sau khi được cải tạo (ý tưởng của nhóm chuyên gia Ngân hàng Thế giới). 

Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An” có tổng mức đầu tư là 168 triệu USD, tương đương 3.903 tỷ đồng, trong đó, vốn vay IBRD của WB là 130 triệu USD, tương đương 3.020, 2 tỷ đồng; vốn đối ứng là 882,8 tỷ đồng, tương đương 38 triệu USD.

Tin mới