mask

Thủ tướng làm việc với Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng

Ngày 23/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng.

Thủ tướng đề nghị các thành viên Tổ tư vấn góp ý về các cơ chế, chính sách để đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển nhanh, bền vững.

Báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc, Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, ông Vũ Viết Ngoạn cho biết, sau một năm hoạt động kể từ khi thành lập vào tháng 7/2017, Tổ tư vấn đã chủ động nghiên cứu, tư vấn cho Thủ tướng về quan điểm chính sách chỉ đạo, điều hành kinh tế, giải pháp thực hiện như tư vấn giải pháp chính sách tận dụng cơ hội cách mạng công nghiệp 4.0, tạo động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế, ứng phó với những biến động bất thường của kinh tế thế giới.

Tại cuộc làm việc lần thứ 5 này, Tổ tư vấn đã kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành rà soát 37 vướng mắc phổ biến đối với doanh nghiệp trong quá trình chuẩn bị và triển khai các dự án đầu tư trong 9 luật và văn bản dưới luật. Tổ tư vấn cũng đóng góp nhiều ý kiến đối với các vấn đề kinh tế “nóng" mới nổi lên như biến động thị trường chứng khoán, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Đánh giá về kết quả tái cơ cấu và đổi mới mô hình tăng trưởng sau 2,5 năm qua, Tổ tư vấn cho rằng, mô hình tăng trưởng bước đầu chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng năng suất lao động cao hơn, đạt xấp xỉ 6% năm 2017 so với bình quân 4,6% giai đoạn 2012-2015. Đóng góp của Năng suất các nhân tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế năm 2017 đạt 44%, so với 33,5% giai đoạn 2011-2015. Khu vực kinh tế tư nhân tăng nhanh hơn và cải thiện tỷ trọng đóng góp vào GDP. Xuất khẩu khu vực trong nước bước đầu có dấu hiệu tăng nhanh hơn khu vực FDI.

Tuy nhiên, những kết quả này còn khiêm tốn nếu muốn tạo động lực để giai đoạn tiếp theo phát triển nhanh hơn với mục tiêu GDP tăng bình quân 7-7,5% năm. Do đó, để tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 6,85% trong 3 năm 2018 – 2020 và mức 7  -7,5% bình quân giai đoạn 2021 – 2025, tốc độ tăng năng suất đến năm 2020 cần đạt 6,3% và tiến tới phải đạt 6,8%.

Nhìn lại quá trình hoạt động trong một năm qua, Thủ tướng đánh giá cao Tổ tư vấn với các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, là một kênh thông tin hữu hiệu giúp cho Thủ tướng trong việc định hình chính sách. Nhiều thành viên đã dành thời gian, thường xuyên thông tin, có báo cáo gửi Thủ tướng về tình hình kinh tế cũng như giải pháp, nhất là nhiều vấn đề “nóng” nổi lên.

Tổ tư vấn đã chủ động nghiên cứu, tư vấn cho Thủ tướng về định hướng cơ chế, chính sách và các giải pháp chỉ đạo, điều hành trong một số lĩnh vực quan trọng; tư vấn, khuyến nghị kịp thời hơn về những vấn đề mới phát sinh.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế mà Tổ tư vấn cần khắc phục như khuyến nghị cơ chế, chính sách cụ thể của Tổ tư vấn còn hạn chế, chưa huy động nhiều nguồn lực của các nhà khoa học khác tham gia… Thủ tướng đề nghị Tổ tư vấn chủ động phân tích, thấy được những khó khăn bên trong và bên ngoài, từ đó, góp ý về các cơ chế, chính sách để đưa đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển nhanh, bền vững; có tư vấn về chiến lược phát triển, nhất là các động lực mới, các nhân tố mới, các dư địa cần tập trung để phát triển. Bên cạnh đó, Tổ tư vấn cần góp ý cả chính sách ngắn hạn, trung và dài hạn, những đột phá nào để tăng nhanh tự cường kinh tế quốc gia, năng suất lao động, làm chủ công nghệ.

Thủ tướng cũng đặt đầu bài với Tổ tư vấn về cơ chế thúc đẩy huy động nguồn lực trong dân, xã hội hóa, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai hợp tác công-tư (PPP)…

Đánh giá cao báo cáo của Tổ tư vấn về chương trình tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng, Thủ tướng nhất trí cho rằng, 2 năm qua, chương trình này đã đi vào thực chất hơn, tạo chuyển biến rõ nét hơn và đề nghị các thành viên Tổ tư vấn góp phần thông tin rõ hơn, đầy đủ hơn về kết quả tích cực trên các mặt của đất nước, góp phần tạo không khí phấn khởi, củng cố niềm tin của nhà đầu tư, doanh nghiệp trong làm ăn kinh doanh.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, cần thẳng thắn nhìn nhận, tái cơ cấu kinh tế còn có mặt hạn chế, bất cập như nhiều ngành, lĩnh vực chuyển dịch còn chậm, chưa thực hiện được một số mục tiêu, yêu cầu đề ra…
Ghi nhận góp ý của Tổ tư vấn về vấn đề này, Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ sẽ thực hiện mạnh mẽ tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng, giữ ổn định kinh tế vĩ mô để không có cú sốc xảy ra với nền kinh tế, tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế với các biện pháp kịp thời hơn. Thủ tướng mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp của Tổ tư vấn về các giải pháp ngắn hạn, trung và dài hạn để vượt qua các khó khăn, thách thức hiện nay của kinh tế thế giới./.

Tin mới