Thủ tướng phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền thời kỳ 2021-2030

(Baonghean.vn) - Ngày 20/5/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 665/QĐ-TTg Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Công trình cầu tàu phục vụ nhu cầu vào bến, cập cảng cho ngư dân tại phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) sau nhiều năm triển khai thi công nhưng vẫn dang dở, điều này ảnh hưởng đến hoạt động của ngư dân. Ảnh: Quốc Sơn
Công trình cầu tàu phục vụ nhu cầu vào bến, cập cảng cho ngư dân tại phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) sau nhiều năm triển khai thi công nhưng vẫn dang dở, điều này ảnh hưởng đến hoạt động của ngư dân. Ảnh: Quốc Sơn 
Theo đó mục tiêu quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá là căn cứ để hoàn thiện và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng ngành thủy sản, xây dựng các trung tâm nghề cá lớn; tăng cường công tác quản lý nghề cá; đảm bảo an toàn cho tàu cá và ngư dân; đáp ứng nhu cầu dịch vụ hậu cần, neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; giảm tổn thất sau thu hoạch; góp phần chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); hình thành đầu mối giao thương trong nước và quốc tế.
Một góc Lạch Cờn thuộc địa bàn Quỳnh Phương
Hiện nay tất cả các cảng cá ở Nghệ An đều trong tình trạng quá tải. Trong ảnh là một góc cảng Lạch Cờn, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Quốc Sơn

Trên cơ sở đó đánh giá các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh và thực trạng phân bố, sử dụng không gian tác động đến hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; hiện trạng hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ trước. Dự báo nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ khai thác thủy sản đáp ứng yêu cầu quản lý hiệu quả, phát triển bền vững, phù hợp xu thế hội nhập quốc tế; kết hợp nhiệm vụ an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Nghiên cứu các phương án phát triển, đề xuất cơ chế, chính sách, chương trình dự án đầu tư phát triển hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá. Xây dựng hệ thống bản đồ “Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng đề cập đến chi tiết đến yêu cầu về nội dung, phương pháp lập quy hoạch. Trên cơ sở điều tra, đánh giá, phân tích các yếu tố khách quan như yếu tố tự nhiên, thực trạng hệ thống cảng cá, xu thế phát triển kinh tế - xã hội,... để triển khai quy hoạch cảng cá khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyển đáp ứng yêu cầu đề ra. 
Thời hạn lập quy hoạch không quá 24 tháng kể từ ngày nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống cảng cá được Thủ tướng phê duyệt. 

Tin mới