Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những nội dung được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ; Trương Thị Mai - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Điểu Kré -  Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.

Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tòng Thị Phóng - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Phạm Minh Chính - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng các Ban, Bộ ngành Trung ương.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”. Ảnh: VGP/Lê Sơn ảnh 1
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2019”. Ảnh: VGP/Lê Sơn
Tạo sự đồng tình, đồng thuận cao trong xã hội

Năm 2018, công tác dân vận nói chung và công tác dân vận chính quyền nói riêng được các cấp, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương tập trung với nhiều giải pháp, biện pháp và nội dung được triển khai thực hiện sôi động.

Theo đó, đối với cấp ủy Đảng các cấp quan tâm đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng sâu sát từng việc, từng địa bàn, cá nhân cụ thể. Đối với cơ quan hành chính từ Trung ương đến địa phương tập trung triển khai đồng bộ “Năm dân vận chính quyền” với phương châm hành động “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động với ý thức phục vụ nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, nhất là người đứng đầu các cấp, cơ quan, đơn vị.

Các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Thanh Đoài – Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa ảnh 2
Các đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Thanh Đoài – Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh đó, các cơ quan tư pháp, lực lượng vũ trang, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng cũng có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác dân vận.

Qua đó, kinh tế cả nước và từng địa phương đều bước tăng trưởng khá; các lĩnh vực xã hội được chăm lo, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt và việc làm cho người lao động và đảm bảo chế độ tốt hơn. Công tác an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tiếp tục thực hiện “Năm dân vận chính quyền” trong năm 2019

Bên cạnh những chuyển động tích cực trong công tác dân vận, trên cơ sở trao đổi của các một số bộ, ngành Trung ương và địa phương tại hội nghị cũng cho thấy, vẫn còn một số cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức chưa đầy đủ và trách nhiệm chưa cao trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận; chưa coi trọng và đổi mới công tác vận động nhân dân, chưa thực sự lấy lợi ích của nhân dân làm mục tiêu, động lực, nhằm tạo sự đồng thuận.

Một số chính sách ban hành chưa lắng nghe đầy đủ ý kiến nhân dân; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa thật sự quan tâm giải quyết nguyện vọng, bức xúc của người dân, chưa tạo điều kiện để người dân thực hiện quyền làm chủ, còn thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, thậm chí còn gây ra oan sai đối với người dân.

Nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp. Ảnh: Mai Hoa
Một trong những yêu cầu đặt ra là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: Mai Hoa

Một số nơi chưa quan tâm tiếp dân, đối thoại với nhân dân để giải quyết những vụ việc phức tạp, kéo dài nhằm giải quyết dứt điểm; công tác nắm bắt, dự báo tình hình, đặc biệt là những địa bàn phức tạp, nhạy cảm ở một số nơi chưa kịp thời, sâu sát. Công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân và doanh nghiệp...

Từ những tồn tại, hạn chế nêu trên, phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, cần đặt công tác dân vận, trước hết là hết là công tác dân chính quyền là một cuộc cách mạng để quyết tâm, quyết liệt tập trung thực hiện.

Muốn vậy phải tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức và hành động mạnh mẽ trong các cấp, các ngành, địa phương và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị trong việc phục vụ tốt nhân dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh, năm 2019 tiếp tục thực hiện “Năm dân vận chính quyền”, trong đó tập trung giải quyết tốt mong muốn, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là đơn thư khiếu nại tố cáo kéo dài, phức tạp.

Gắn với đó, các cấp, các bộ, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội; dân vận là làm cho dân tin, dân ấm no, hạnh phúc, quyền công dân đươc bảo vệ và môi trường sống an toàn.

Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; gắn với tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường mở rộng dân chủ, thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân, tăng cường đối thoại với nhân dân để giải quyết các vấn đề bức xúc, phức tạp đặt ra trong thực tiễn…

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa ảnh 4
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, khẳng định, công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, vì vậy yêu cầu nêu cao tính trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác dân vận với yêu cầu phải thực lòng, thực tâm giải quyết các vấn đề của nhân dân.

Mặt khác, công tác dân vận cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo gắn với thực tiễn cuộc sống; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo điều kiện để người dân tham gia vào quyết định các chủ trương, chính sách phát triển, xây dựng, bảo vệ đất nước…

Tin mới