mask

Thực hiện Chỉ thị 17: Siết chặt kỷ cương, kỷ luật để nâng cao trách nhiệm công vụ

(Baonghean) - Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh” (Chỉ thị 17), đã đưa ra những ý kiến chỉ đạo việc thực hiện thời gian tới. Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi với Báo Nghệ An về vấn đề này.
Nhanh chóng đi vào thực tiễn, lan tỏa rộng

P.V:Vào thời điểm ban hành Chỉ thị 17, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa chấp hành nghiêm nội quy, quy chế, còn vi phạm giờ giấc lao động, lạm dụng việc uống rượu, bia và làm việc riêng trong giờ hành chính... Tất cả đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác và tác phong, uy tín của cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị. Vậy, sau 5 năm thực hiện, những hạn chế này đã được khắc phục như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Trần Quốc Khánh: Chỉ thị 17 được ban hành là một chủ trương đúng đắn, kịp thời, nhanh chóng đi vào thực tiễn và có tác động lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các nội dung cơ bản đã được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, liên tục và trở thành nền nếp trong các cơ quan, đơn vị.

Thực hiện Chỉ thị 17: Siết chặt kỷ cương, kỷ luật để nâng cao trách nhiệm công vụ ảnh 1
Công tác cải cách hành chính, cải cách công vụ thực sự được quan tâm, nâng cao hiệu quả, chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Ảnh: Thanh Lê

Trong đó, chuyển biến rõ nhất là ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã tác động tích cực đến việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện mức độ hài lòng của người dân,...

Công tác cải cách hành chính, cải cách công vụ thực sự được quan tâm. Nhiều cơ quan, đơn vị đã tổ chức rà soát, công bố bộ thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian xử lý công việc, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và niêm yết công khai thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, trụ sở làm việc và trên cổng, trang thông tin điện tử; nâng cao tinh thần trách nhiệm khi giải quyết hồ sơ, đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định.

Việc uống rượu, bia trước, trong giờ hành chính, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; hút thuốc lá nơi làm việc, nơi công cộng đã được giảm hẳn. Hiệu quả sử dụng giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước được nâng cao. Tình trạng đi muộn về sớm, ngồi quán cà phê trong giờ hành chính đã cơ bản được khắc phục.

Thực hiện Chỉ thị 17: Siết chặt kỷ cương, kỷ luật để nâng cao trách nhiệm công vụ ảnh 2

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiến hành rà soát, bổ sung quy chế làm việc của cơ quan; xây dựng và cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và những điều đảng viên không được làm.

Vai trò nêu gương của người đứng đầu được đề cao, gắn với việc thực hiện các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

P.V: Như đồng chí đề cập, Chỉ thị 17 đã nhanh chóng đi vào thực tiễn. Vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương có những cách làm nổi bật nào?

Đồng chí Trần Quốc Khánh: Để thực hiện Chỉ thị 17 có hiệu quả, các đơn vị, địa phương đã phát động và xây dựng nhiều mô hình hay với nhiều cách làm sáng tạo để nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

Ví dụ như: Huyện Tân Kỳ tổ chức các hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở”, “Văn hóa học đường”; huyện Anh Sơn thành lập “Tổ trực ban” để giám sát việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức. Công đoàn Viên chức Nghệ An tổ chức thi viết đề xuất sáng kiến, giải pháp về cải cách thủ tục hành chính.

Công an Nghệ An tổ chức kiểm tra nhận thức về điều lệnh Công an nhân dân lồng ghép các câu hỏi về thực hiện Chỉ thị 17 bằng hình thức trắc nghiệm (2015, 2016); tổ chức hội thi “Tuổi trẻ Công an nhân dân với văn hóa ứng xử”; phong trào “Ngày thứ 7, Chủ nhật vì dân”... 

Từ những mô hình hay, cách làm sáng tạo của các cơ quan, đơn vị đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy công việc; ý thức phục vụ nhân dân được cán bộ, đảng viên, nhân dân nơi cư trú và cộng đồng tôn vinh, ghi nhận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Ảnh: Thanh Lê
Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Ảnh: Thanh Lê

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh thực hiện hơn 1.000 lượt kiểm tra tại 754 cơ quan, đơn vị, trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thành lập các đoàn, tổ chức kiểm tra, giám sát tại 11 cơ quan, đơn vị và gần 30 đơn vị cơ sở

UBND tỉnh thành lập các đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra, giám sát tại 8 sở, ngành, 21 huyện, thành, thị và hơn 50 phường, xã, thị trấn; Sở Nội vụ thành lập các đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra, giám sát tại 15 cơ quan, đơn vị và 30 đơn vị cơ sở.

Nhiều cơ quan, đơn vị được các cấp, các ngành, địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát nhiều lần trong năm, trong đó chú trọng việc kiểm tra, giám sát vai trò người đứng đầu, cán bộ chủ chốt; trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và liên đới chịu trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm.

Trong 5 năm, toàn tỉnh có 2 tập thể, 247 cá nhân bị xử lý kỷ luật cách chức, cảnh cáo, khiển trách và hạ loại, kiểm điểm, nhắc nhở. Qua việc kiểm tra, giám sát đã khẳng định những kết quả đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 17, kịp thời chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.


Xử lý nghiêm vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính

P.V: Có thể nói, so với yêu cầu đặt ra, nhất là trong công tác cải cách hành chính vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn. Giải pháp trong thời gian tới là gì, thưa đồng chí?  

Đồng chí Trần Quốc Khánh: Mặc dù đạt được những kết quả quan trọng trong quá trình thực hiện Chỉ thị 17 nhưng so với yêu cầu thì kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh hiện nay vẫn còn kém do còn tình trạng nể nang trong phê bình và tự phê bình và xử lý vi phạm.

Năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định là năm đột phá cải cách thủ tục hành chính, do đó phải tiếp tục thực hiện Chỉ thị 17 gắn với Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hàng Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đồng thời phải tăng cường các giải pháp, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với vai trò là cơ quan chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát sẽ tiếp tục chỉ đạo, định hướng tuyên truyền nội dung Chỉ thị 17 gắn với các quy định của Đảng, Nhà nước về kỷ luật, kỷ cương hành chính; đạo đức công vụ, trách nhiệm nêu gương; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ tỉnh đến cơ sở.

Các đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về tiêu chí cải cách thủ tục hành chính, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, vai trò nêu gương của người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt và có cơ chế động viên, khuyến khích kịp thời, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị.

Các đơn vị, địa phương phải tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính theo hướng đơn giản, thuận tiện và rút ngắn thời gian giải quyết công việc. 

Thực hiện Chỉ thị 17: Siết chặt kỷ cương, kỷ luật để nâng cao trách nhiệm công vụ ảnh 4

Hàng năm, các đơn vị, địa phương đưa tiêu chí thực hiện Chỉ thị 17 vào đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân; gắn nội dung kiểm tra, giám sát Chỉ thị 17 vào chương trình kiểm tra, giám sát thường xuyên của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cùng cấp; đồng thời, phối hợp thành lập các đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất; có các chế tài, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Tin mới