mask

Thực hiện chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với người có công

Ưu đãi người có công với cách mạng là chính sách lớn, thể hiện sự đãi ngộ đặc biệt của Đảng, Nhà nước; là trách nhiệm, sự ghi nhận, tôn vinh những cống hiến của anh hùng liệt sỹ, thương, bệnh binh đối với đất nước.
Thực hiện chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với người có công ảnh 1

Tin mới