'Thực hiện hiệu quả chính sách, công tác dân tộc'

(Baonghean) - Chương trình hành động của ông Lương Thanh Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh; ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 16, huyện Tương Dương.

Với nhiệm vụ được giao hiện nay là Trưởng ban Dân tộc tỉnh, nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ thực hiện nghiêm túc các chương trình hành động sau đây:

Thứ nhất: Đối với trách nhiệm lãnh đạo tập thể, cơ quan, tôi sẽ luôn chú trọng rèn luyện tư cách đạo đức, tác phong làm việc, nâng cao chất lượng chuyên môn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Là cán bộ phụ trách công tác dân tộc, tôi sẽ luôn gắn bó, sâu sát với vùng dân tộc và miền núi, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của đồng bào để triển khai thực hiện chính sách dân tộc và công tác dân tộc có hiệu quả. Lãnh đạo tập thể cán bộ cơ quan thống nhất, đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
Thứ hai: Đối với công tác dân tộc, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo cơ quan tham mưu cho các sở, ngành và UBND tỉnh cũng như Ủy ban Dân tộc Trung ương xây dựng các chính sách đặc thù cho đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh nhà; chỉ đạo và phối hợp với các ngành, các huyện để triển khai thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc đúng quy định, đầy đủ theo định mức đạt hiệu quả cao nhất trên tất cả các lĩnh vực: an ninh trật tự; đào tạo và sử dụng cán bộ; tổng kết việc thực hiện chính sách theo từng giai đoạn và một số nhiệm vụ đặc thù của địa phương… góp phần xóa đói, giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số và vùng miền núi.
 
Tham mưu cho Ủy ban Dân tộc Trung ương trong xây dựng các chính sách mới hoặc đánh giá việc thực hiện các chính sách hiện hành để có sự điều chỉnh các chính sách phù hợp với tình hình của vùng miền núi và dân tộc tỉnh Nghệ An.Thường xuyên thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra phòng chống tham nhũng, lãng phí khi thực hiện các chính sách dân tộc.
 
Thứ ba: Tôi sẽ luôn chú trọng làm tốt hơn nữa việc tuyên truyền để đồng bào các dân tộc thiểu số hiểu được những chính sách mà Trung ương, tỉnh đang thực hiện trên địa bàn. Từ đó vận động đồng bào tham gia thực hiện, phát huy các thế mạnh, lợi thế của từng vùng để vượt qua những khó khăn, thách thức, từ đó góp phần làm cho các chính sách dân tộc và công tác dân tộc phát huy hiệu quả một cách bền vững. Chống tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào các chính sách cấp không của Nhà nước mà không phát huy được sức mạnh của vùng miền.
 
Hoài thu (Ghi)
  

Tin cùng chuyên mục

Tin mới