Thực hiện hiệu quả thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã triển khai công tác thanh tra chuyên ngành sát với nhiệm vụ được giao và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Nhờ vậy, giúp các đơn vị sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước hiệu quả và đúng quy định pháp luật.

Công tác thanh tra chuyên ngành được triển khai trong hệ thống Kho bạc Nhà nước từ năm 2016. Ngoài việc phát hiện những tồn tại trong việc chấp hành chính sách, pháp luật, công tác thanh tra chuyên ngành còn góp phần to lớn trong việc giúp các đơn vị sử dụng ngân sách khắc phục, chấn chỉnh và tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính.

Đặc biệt, qua kết luận thanh tra của các đoàn thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước, các cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước nắm được những tồn tại, sai phạm của đơn vị cấp dưới, là cơ sở để tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị. Qua đó, có thêm cơ sở để xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách cho phù hợp với thực tế và đúng quy định của pháp luật.

Kho bạc Nhà nước Nghệ An bảo đảm tuyệt đối an toàn tiền và tài sản của Nhà nước. Ảnh: Hoàng Vĩnh
Kho bạc Nhà nước Nghệ An bảo đảm tuyệt đối an toàn tiền và tài sản của Nhà nước. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Ông Đặng Quang Thung - Trưởng phòng Thanh tra, Kiểm tra, Kho bạc Nhà nước Nghệ An cho hay: “Thực hiện nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm để phòng ngừa và phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, qua đó đã kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong quản lý, trong ban hành các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật”.

Thông qua hoạt động thanh tra chuyên ngành, Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã phát hiện những sai phạm trong việc chấp hành chế độ, chính sách pháp luật của các đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước như: Chi không đúng đối tượng; chi vượt định mức; sử dụng tiền tạm ứng không đúng quy định; lập hồ sơ thanh toán gửi ngân hàng để trích chuyển từ tài khoản thanh toán vào tài khoản cá nhân người thụ hưởng không đúng với bảng kê thanh toán đã được Kho bạc Nhà nước kiểm soát; không chấp hành đúng quy định của pháp luật về các điều khoản thanh toán ghi trong hợp đồng; lập chứng từ chi không đúng nội dung chi; chưa khớp giữa hồ sơ, chứng từ đơn vị kê trên bảng kê thanh toán qua Kho bạc Nhà nước và hồ sơ, chứng từ thanh toán lưu tại đơn vị...

Qua công tác thanh tra chuyên ngành đã giúp các đơn vị sử dụng ngân sách thấy được những tồn tại, sai phạm trong công tác quản lý tài chính, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của đơn vị sử dụng ngân sách trong việc sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước hiệu quả và đúng quy định pháp luật. Đồng thời, giúp các cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị sử dụng ngân sách nắm được những tồn tại, sai phạm của đơn vị cấp dưới, là cơ sở để tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, nâng cao chất lượng quản lý hoạt động tài chính của đơn vị sử dụng ngân sách, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách Nhà nước của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Năm 2022, Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã thực hiện 6 cuộc thanh tra chuyên ngành (đạt 100% kế hoạch); đã phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nhiều sai phạm; từ đó kiến nghị xử lý về kinh tế, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền trên 172.187.000 đồng. Kho bạc Nhà nước Nghệ An cũng đã ban hành 28 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 53.400.000 đồng (trong đó 3 quyết định xử phạt vi phạm hành chính qua công tác thanh tra chuyên ngành với số tiền 12.750.000 đồng; 22 quyết định xử phạt hành chính qua công tác kiểm soát chi ngân sách Nhà nước với số tiền 40.650.000 đồng).

Nhờ triển khai công tác thanh tra chuyên ngành, Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách pháp luật chưa phù hợp như: kiến nghị sửa đổi quy trình về kiểm soát chi ngân sách Nhà nước; kiến nghị sửa đổi, bổ sung hành vi xử phạt vi phạm hành chính phát sinh trong thực tế triển khai thực hiện hoạt động thanh tra chuyên ngành nhưng chưa được quy định tại Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ; chủ trì xây dựng và ký kết Quy chế phối hợp trong quản lý, thanh toán và quyết toán dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Quy chế số 152/LCQ/KHĐ-TC-KBNN ngày 22/3/2022) giữa Kho bạc Nhà nước Nghệ An, Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành tại Ban quản lý rừng phòng hộ Pù Huống. Ảnh: PV
Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành tại Ban quản lý rừng phòng hộ Pù Huống. Ảnh: PV

Đặc biệt, hoạt động thanh tra chuyên ngành của Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã giúp các phòng nghiệp vụ, các Kho bạc Nhà nước cấp huyện phát hiện những tồn tại trong quá trình thực thi nhiệm vụ, những bất cập của cơ chế chính sách đã ban hành; có những chấn chỉnh kịp thời và đề xuất kiến nghị sửa đổi cơ chế chính sách cho phù hợp với thực tiễn. Từ đó đã rút ra được những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng cơ chế, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong hệ thống Kho bạc Nhà nước, nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Để thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về các hoạt động được giao, bảo đảm tuyệt đối an toàn tiền và tài sản của Nhà nước, quản lý điều hành ngân quỹ Nhà nước đúng luật, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, qua đó góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật tài chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước

Dương Hồng Quảng - Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước Nghệ An

Tin mới