mask

Thực hiện ngay quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những nội dung được đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, khóa XII.

Dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng. 

 Tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các huyện, thành, thị.

Nêu gương về học tập

Phát biểu khai mạc hội nghị sáng nay (23/11), đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 8 được ban hành vào cuối năm 2018 là thời điểm đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, là năm bản lề có ý nghĩa hết sức quan trọng liên quan đến công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XII và chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Chính vì vậy, hội nghị quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 có ý nghĩa rất quan trọng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh Thanh Lê
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh Thanh Lê
Các đại biểu dự hội nghị ở điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng được Bộ Chính trị giao trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia trong quá trình xây dựng các đề án, giới thiệu nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương một cách chi tiết cả nội dung và kết quả quá trình nghiên cứu, thảo luận, từ đó các đại biểu hiểu sâu, nắm chắc những vấn đề cơ bản, những vấn đề mới, cốt lõi, để có thêm kiến thức làm tốt công tác giới thiệu, quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8 cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng tại địa phương, đơn vị. 

Tham dự hội nghị lần này là cán bộ chủ chốt cấp huyện, ở nhiều địa phương có sự tham dự của các đồng chí cán bộ chủ chốt các xã, phường, thị trấn. Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: “Việc các đồng chí tham dự hội nghị đông đủ tại các điểm cầu trong cả nước và chất lượng học tập là thể hiện chúng ta đã thực hiện trách nhiệm nêu gương về học tập nghị quyết của Đảng”.

Nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, các đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày để nắm vững nội dung cơ bản của các nghị quyết, kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi, thảo luận để hiểu sâu, nắm chắc những vấn đề cơ bản, những vấn đề mới để có thêm kiến thức, làm tốt công tác quán triệt và trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả tại địa phương, đơn vị.

"Đề nghị các cấp ủy đảng, tổ chức Đảng, đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức tốt việc triển khai, học tập, quán triệt, tuyên truyền đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Nhất là thực hiện ngay quy định về trách nhiệm nêu gương của  cán bộ, đảng viên, trước hết là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng”- Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh Thanh Lê
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 74 điểm cầu trên cả nước. Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được nghe đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Thông báo một số vấn đề về công tác cán bộ. Đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt Kết luận số 37 về tình hình kinh tế - xã hội ngân sách nhà nước năm 2018.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được nghe Nghị quyết số 36 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các địa phương, đơn vị sau hội nghị này tổ chức quán triệt các nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, khóa XII đảm bảo chất lượng, thời gian và tiến độ quy định; bố trí thời gian để thảo luận các chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, gắn với đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tác của các thế lực thù địch. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nghị quyết; kịp thời khen thưởng, biểu dương các đơn vị làm tốt; đồng thời phê bình những địa phương, đơn vị thực hiện không nghiêm túc các nội dung của nghị quyết.

Tin mới