mask

Thực hiện tốt 'mục tiêu kép', nâng cao đời sống vùng đồng bào các dân tộc

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc và chính sách dân tộc năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc cần hiểu rõ đồng bào muốn gì để tìm ra những giải pháp nâng cao đời sống cho bà con. Từng bước thực hiện tốt mục tiêu "kép", vừa chống dịch hiệu quả, vừa ổn định sinh kế, thoát nghèo bền vững.
Ảnh: Thanh Quỳnh
Chiều 14/1, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dân tộc và chính sách dân tộc năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Các đồng chí: Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vi Văn Sơn - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thực hiện tốt các chính sách dân tộc

Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn do Covid-19 và thiên tai nhưng  các chính sách dân tộc cơ bản đã được triển khai thực hiện đúng kế hoạch, đảm bảo đúng đối tượng, địa bàn, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi Nghệ An.

Việc thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa thúc đẩy sản xuất, kinh doanh được thực hiện hiệu quả. Nhiều địa phương tập trung đầu tư phát triển và mở rộng quy mô cây trồng chủ lực, hỗ trợ phát triển sản xuất, nhờ vậy nhiều sản phẩm nông sản được công nhận tiêu chuẩn OCOP “3 sao”, “4 sao”, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng nông sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí Vi Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho người dân ngày càng được quan tâm. Nhiều nét đẹp, giá trị văn hóa truyền thống được lưu giữ, bảo tồn, phát huy gắn với phát triển du lịch cộng đồng đã mang lại một diện mạo mới cho các bản làng vùng cao.

Lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững, hệ thống chính trị được được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, đồng bào các dân tộc ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Kết quả năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn 27,71% (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025). Có 33 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Nghệ An có diện tích tự nhiên 13.745 km2, chiếm 83% diện tích toàn tỉnh, với dân số 1.197.628 người (chiếm 41% dân số toàn tỉnh).

Trong năm 2021, Ban Dân tộc tỉnh đã hoàn thành các chương trình tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 4.000 lượt người ở các địa phương, vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng thời đã điều hành có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án, chính sách dân tộc như: Chương trình 135, Quyết định số 2085/QĐ-TTg, Quyết định số 2086/QĐ-TTg, Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 45/QĐ-TTg, Quyết định số 1163/QĐ-TTg...

Ảnh: Thanh Quỳnh
Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc năm 2021. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phát huy nội lực, từng bước nâng cao kinh tế - xã hội vùng DTTS

Phát biểu tại hội nghị, đồng Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả việc thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác dân tộc và chính sách dân tộc năm 2021 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đó là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi dù được đầu tư lớn nhưng chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; việc triển khai một số chính sách dân tộc vẫn còn lúng túng, thiếu đồng bộ; công tác đào tạo nghề vẫn chưa đạt kỳ vọng khiến tình trạng thiếu lao động có tay nghề cao tại các vùng đồng bào DTTS.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng tình với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 mà Ban Dân tộc đã nêu, song Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng bổ sung, nhấn mạnh những nội dung quan trọng.

Cụ thể, cần tiếp tục triển khai các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, đặc biệt là các chương trình hành động, kế hoạch công tác để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về dân tộc và chính sách dân tộc; tập trung thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Ảnh: Thanh Quỳnh
Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen cho 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc năm 2021. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ngoài ra cần làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên tất cả các lĩnh vực đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là nắm chắc diễn biến và tác động của đại dịch COVID-19. Trên cơ sở đó tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và UBND tỉnh kịp thời có chủ trương, giải pháp phù hợp, đảm bảo ổn định cuộc sống cho đồng bào.

Cần chủ trì phối hợp hiệu quả với các sở, ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện tốt Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chinh phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đảm bảo yêu cầu Chương trình được vận hành ngay sau khi được Trung ương phê duyệt và phân bổ vốn. Đồng thời, cần tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chính sách dân tộc khác đã được giao trong kế hoạch năm 2022...

Ảnh: Thanh Quỳnh
Trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 6 cá nhân có thành xuất sắc tiêu biểu năm 2021. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, những người làm công tác dân tộc, chính sách dân tộc cần thường xuyên sâu sát với người dân để xác định đồng bào cần gì và Nhà nước cần làm những gì để hỗ trợ. Quan trọng nhất giai đoạn này là các giải pháp thoát nghèo, ổn định cuộc sống cho bà con nhân dân. Trong bối cảnh tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 thì điều này càng quan trọng hơn bao giờ hết./.

Tin mới