mask

Thực hiện tốt tháng cao điểm ra quân làm thủy lợi

(Baonghean.vn) - Ngày 29/11, UBND tỉnh đã phát động tháng cao điểm toàn dân ra quân làm thủy lợi (1 - 31/12/2016). Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn mục đích yêu cầu và đặc biệt là các giải pháp của đợt ra quân lần này, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Sỹ Hưng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn về những vấn đề liên quan.    

Phóng viên: Thưa đồng chí, phong trào Toàn dân ra quân làm thủy lợi được phát động đến nay đã được gần 50 ngày, như mọi năm phòng trào đến thời điểm này đã kết thúc nhưng năm nay UBND Tỉnh lại phát động tháng cao điểm từ ngày 01/12 đến 31/12?

Đoàn viên thanh niên huyện Yên Thành ra quân nạo vét mương thủy lợi nội đồng
Cán bộ, đoàn viên thanh niên Yên Thành hưởng ứng tháng cao điểm ra quân làm thủy lợi. 

Đồng chí Nguyễn Sỹ Hưng: Ngày 21 tháng 5 năm 2001, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An ban hành Nghị quyết số 02 NQ/TU về thuỷ lợi cho cây công nghiệp, cây ăn quả, cây màu và phục vụ nuôi trồng thuỷ sản, tiếp tục đẩy mạnh chương trình kiên cố hoá kênh mương.

Thực hiện Nghị Quyết của BCH Đảng bộ Tỉnh, năm nay, UBND Tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 17/CT - UBND ngày 6 tháng 10 năm 2016 về việc tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi nhân ngày 16/10. Nhiều địa phương đã hưởng ứng sôi nổi và đến 30/11, toàn tỉnh đã huy động 716.655 ngày công, tu sửa kênh mương thủy lợi, đường giao thông, nạo vét, đào đắp trên 520.000m3 khối đất đá, phát quang 1.661.494 m2 với tổng giá trị khối lượng thực hiện trên 84 tỷ đồng.

Tuy nhiên trong khoảng thời gian hơn một tháng rưỡi phát động, do ảnh hưởng của bão số 4, số 6 và đợt mưa ngày 7 đến 9 tháng 11 xảy ra mưa lũ kéo dài trên diện rộng, khối lượng công trình bị hư hỏng, bồi lấp lớn phải mất nhiều thời gian sửa chữa, khắc phục. Và cũng do thời tiết mưa nhiều nên việc tổ chức ra quân làm thủy lợi gặp khó khăn, bị gián đoạn. Rất nhiều địa phương tổ chức ra quân làm thủy lợi, khối lượng đạt được hạn chế. Do đó, kết quả của 45 ngày ra quân làm thủy lợi của các địa phương trong tỉnh chưa đảm bảo khắc phục những hư hỏng của các công trình thủy lợi, giao thông sau mưa lũ để phục vụ sản xuất và đời sống. Xuất phát từ lý do đó ngày 29/11, UBND tỉnh đã phát động tháng cao điểm toàn dân ra quân làm thủy lợi từ ngày 1 đến 31/12/2016.

Phóng viên:  Vậy tháng cao điểm lần này đặt ra mục tiêu, yêu cầu gì thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Sỹ Hưng: UBND Tỉnh phát động đợt cao điểm toàn dân ra quân làm thủy lợi lần này với mục tiêu chủ yếu:

Tiếp tục khơi dậy ý thức tự lực, tự cường trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác thủy lợi và ý thức tinh thần trách nhiệm trong tu bổ, sửa chữa, quản lý các công trình thuỷ lợi, giao thông đồng ruộng;

Tập trung tu sửa công trình nạo vét kênh mương thuỷ lợi, công trình nước sạch bị bồi lấp, hư hỏng và chuẩn bị cơ sở vật chất tốt nhất cho sản xuất vụ Đông Xuân 2016 – 2017, đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho nhân dân.

Gắn việc thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương, chương trình giao thông nông thôn, giao thông đồng ruộng với chương trình nông thôn mới, nạo vét các hệ thống kênh trong nông thôn, thành phố và thị xã để tiêu thoát và vệ sinh môi trường đạt kết quả cao nhất. Dự kiến trong đợt ra quân cao điểm này toàn tỉnh huy động khoảng 740.000 ngày công, nạo vét 285.000 m3, đào đắp bồi trúc trên 240.000 m3 đất đá.

Về mặt kỹ thuật, đảm bảo kiên cố, hiện đại hoá từng bước hệ thống công trình thuỷ lợi. Nạo vét các hệ thống tiêu thoát nước ở các phường, xã, tổ dân cư, thôn xóm, chống ngập úng. Vệ sinh môi trường sạch sẽ. Cung cấp nước tối đa của các đầu mối công trình thuỷ lợi gồm hồ chứa, trạm bơm, cống lấy nước phục vụ sản xuất cây lương thực, cây công nghiệp, cây ăn quả, cây màu và nuôi trồng thuỷ sản; đưa dẫn nước tưới, tiêu nhanh chóng kịp thời, tiết kiệm nước, tiết kiệm chi phí sản xuất. Nâng cao khả năng phòng chống thiên tai, hạn hán, mưa lũ của công trình đảm bảo an toàn công trình và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và biến đổi khí hậu.

Yêu cầu của đợt ra quân cao điểm phải bảo đảm 100% phường, xã, thị trấn tổ chức ra quân với một tinh thần khẩn trương, quyết liệt, chất lượng và hiệu quả. Cụ thể phải tập trung làm tốt tuyên truyền, cổ động, tổ chức huy động một cách tối đa sức mạnh nội lực về lực lượng lao động, phương tiện, thiết bị, máy móc cũng như các nguồn vốn để sửa chữa, khắc phục những hư hỏng các công trình thủy lợi, giao thông như: nạo vét khơi thông dòng chảy các kênh mương bị bồi lấp; khôi phục các trạm bơm, đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, nhất  là kiên cố hóa đường nông thôn và kênh mương nội đồng, vệ sinh môi trường, bảo đảm phục vụ sản xuất nông nghiệp,  dân sinh một cách tốt nhất, chống ngập úng cho đô thị và khu dân cư.

Thanh niên ra quân làm thủy lợi tại xã Diễn Hồng (Diễn Châu) tại kênh N20
Thanh niên ra quân làm thủy lợi tại xã Diễn Kỷ (Diễn Châu).

Phóng viên: Để đạt mục tiêu yêu cầu đó, tỉnh đã có những biện pháp chỉ đạo như thế nào, thưa đồng chí ?

Đồng chí Nguyễn Sỹ Hưng: Để thực hiện tốt các mục tiêu yêu cầu nêu trên UBND tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó cần thực hiện tốt các giải pháp trọng tâm:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền huyện, xã; sự tham gia hưởng ứng của các đoàn thể, mặt trận và ngành chuyên môn thực hiện tốt kế hoạch số 711/KH-UBND ngày 28/11/2016 và Thông báo số 717/TB-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về kết luận của đồng chí Nguyễn Xuân Đường, Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND Tỉnh tại cuộc họp phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi, giao thông, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới và chống ngập úng đô thị.

 Cụ thể, cấp ủy đảng, chính quyền phải vào cuộc, tổ chức thực hiện bài bản. Nơi nào chưa thành lập ban chỉ đạo phải thành lập sớm, phân công các thành viên phụ trách địa bàn cụ thể.

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập các đoàn để phối hợp chỉ đạo các địa phương, tổ chức thực hiện tốt đợt phát động.

Tỉnh Đoàn xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo Đoàn các cấp tổ chức cho đoàn viên thanh niên trong tham gia làm giao thông thủy lợi, vệ sinh tại khối, xóm, thôn, bản và trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học... với tinh thần xung kích, đi đầu.  

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cấp phối hợp tốt với chính quyền, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia đợt phát động.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường đưa tin, tuyên truyền về đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi, giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường và chống ngập úng ở đô thị.

Ra quân làm thủy lợi trên hệ thống thủy lợi Bắc.
Ra quân làm thủy lợi trên kênh N22a Diễn Trường (Diễn Châu).

Thứ 2, phải tổ chức ra quân khoa học, chặt chẽ, hiệu quả. Các huyện thành thị  phải xây dựng kế hoạch chi tiết, từng công trình cụ thể, khối lượng cụ thể và giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho từng xã, phường, thị trấn; Phối hợp chặt chẽ với các Công ty thủy lợi trên địa bàn tổ chức đợt phát động toàn dân ra quân làm thuỷ lợi, sửa sang hệ thống giao thông, nạo vét sửa chữa kênh mương thủy lợi nội đồng, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới tại địa phương mình;

Thứ 3, tăng cường kiểm tra, nghiệm thu, đánh giá kết quả, khen chê kịp thời. Lấy kết quả tháng cao điểm toàn dân ra quân làm thủy lợi là một trong những tiêu chí quan trọng để xếp loại thi đua  năm 2016 của các đơn vị, địa phương. 

 Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

P.V

(Thực hiện)

Tin mới