Thưởng Tết ở Nghệ An cao nhất 80 triệu đồng, thấp nhất 100 nghìn đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Tiền thưởng bình quân các doanh nghiệp thưởng cho người lao động Tết Âm lịch Quý Mão là 4,2 triệu đồng/người (giảm 8,7% so với năm 2022), cao nhất là 80 triệu đồng/người (giảm 20% so với năm 2022), thấp nhất là 100 nghìn đồng/người.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện khảo sát tại các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn. Trong đó, có 14 Công ty TNHH Một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, 45 Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, 9.517 doanh nghiệp dân doanh và 80 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, đơn vị và địa phương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo kết quả về thưởng Tết ở các doanh nghiệp.

Theo đó, một số doanh nghiệp trả thưởng cho người lao động vào dịp Tết Dương lịch với mức thưởng bình quân là 1,5 triệu đồng, cao nhất là 13,5 triệu đồng, thấp nhất 300 nghìn đồng.

Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng tết khá cao. Trong ảnh: Sản xuất đồ hộp tại một doanh nghiệp FDI trong KCN Nam Cấm. Ảnh tư liệu ảnh 1
Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng tết khá cao. Trong ảnh: Sản xuất đồ hộp tại một doanh nghiệp FDI trong KCN Nam Cấm. Ảnh tư liệu

Phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung vào thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão. Tiền thưởng bình quân các doanh nghiệp thưởng cho người lao động Tết Âm lịch Quý Mão là 4,2 triệu đồng/người (giảm 8,1% so với năm 2022), cao nhất là 80 triệu đồng/người (giảm 20% so với năm 2022), thấp nhất là 100 nghìn đồng/người.

Trong đó: Khối các Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiền thưởng cao nhất 14,2 triệu đồng/người, bình quân 4,0 triệu đồng/người, thấp nhất 200 nghìn đồng/người.

Khối Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, tiền thưởng cao nhất 18 triệu đồng/người; bình quân 4,1 triệu đồng/người, thấp nhất 300 nghìn đồng/người.

Khối các doanh nghiệp dân doanh, tiền thưởng cao nhất 80 triệu đồng/người, bình quân 4,3 triệu đồng/người, thấp nhất 100 nghìn đồng/người.

Khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tiền thưởng cao nhất 78 triệu đồng/người; bình quân 4,5 triệu đồng/người, thấp nhất 100 nghìn đồng/người.

Theo thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, so với năm 2022 thưởng Tết năm nay thấp hơn, với mức bình quân chỉ 4,2 triệu đồng/người, so với năm ngoái thưởng Tết bình quân 4,6 triệu đồng/người; mức cao nhất lên tới 100 triệu đồng/người.

Tin mới