mask

Thường trực HĐND tỉnh đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 17, nhiệm kỳ 2016 - 2021

(Baonghean.vn) - Một trong những vấn đề được rút kinh nghiệm tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa qua là chưa có nhiều đại biểu thảo luận, đặt ra những vấn đề mang tính trọng tâm, vĩ mô của tỉnh cũng như chưa có nhiều đề xuất các giải pháp thúc đẩy hoặc giải quyết khó khăn, vướng mắc đang đặt ra.

Rút kinh nghiệm kỳ họp

Chiều 28/12, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giao ban thường kỳ để đánh giá kết quả công tác của Thường trực, các ban HĐND tỉnh trong tháng 12/2020, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 17 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2021. Đồng chí Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì giao ban. Tham gia giao ban có đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Phan Đức Đồng - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Vinh.
Chiều 28/12, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giao ban thường kỳ để đánh giá kết quả công tác tháng 12/2020, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 17 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 1/2021. Đồng chí Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì  cuộc giao ban. Cùng dự có đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và Phan Đức Đồng - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Vinh. Ảnh: Mai Hoa

Trong tháng 12, nhiệm vụ trọng tâm của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh là chuẩn bị và tổ chức thành công kỳ họp thứ 17, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đánh giá, rút kinh nghiệm kỳ họp, các thành viên cho rằng, mặc dù là kỳ họp thường lệ cuối cùng của nhiệm kỳ, nhưng kỳ họp tiếp tục được đổi mới, nhất là phiên chất vấn với hình thức chất vấn mở đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các sở, ngành cấp tỉnh và địa phương.

Ý thức, trách nhiệm của các đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu khách mời cũng được thể hiện rõ trong phần thảo luận các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp với 92 đại biểu đóng góp ý kiến.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh giải trình làm rõ một số tiêu chí phân bổ nguồn đầu tư. Ảnh: Mai Hoa
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho rằng, kỳ họp thứ 17 của HĐND tỉnh có nhiều đổi mới. Ảnh: Mai Hoa

Điều hành của chủ tọa kỳ họp được thực hiện linh hoạt, giao trách nhiệm cụ thể cho từng ngành, địa phương tiếp tục giải quyết các vấn đề mà Nhân dân phản ánh, gửi gắm qua đại biểu HĐND tỉnh để chất vấn, thảo luận tại kỳ họp.

Kể cả việc thảo luận thông qua nghị quyết tại kỳ họp khi có những ý kiến khác nhau, chủ tọa kỳ họp yêu cầu ngành được giao chủ trì xây dựng dự thảo nghị quyết và lãnh đạo UBND tỉnh giải trình, làm rõ.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng tham gia ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa
Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng tham gia ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh đó, một số thành viên cũng nêu ra những vấn đề cần rút kinh nghiệm để tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ họp HĐND tỉnh trong nhiệm kỳ mới. Như việc đề xuất danh mục xây dựng nghị quyết trình kỳ họp cần có sự chủ động hơn, tránh bổ sung, ảnh hưởng đến công tác thẩm tra của Thường trực và các ban HĐND tỉnh.

Chưa có nhiều đại biểu thảo luận, đặt ra những vấn đề mang tính trọng tâm, vĩ mô của tỉnh, đồng thời chưa có nhiều đề xuất các giải pháp thúc đẩy hoặc giải quyết khó khăn, vướng mắc đang đặt ra.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường tham gia ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường tham gia ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: Mai Hoa

Sẽ sáp nhập 2 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Ngoài tổ chức thành công kỳ họp thứ 17, trong tháng, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cấp, các ngành giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành 30 văn bản, chuyển 77 ý kiến, kiến nghị của tri đến các sở, ngành, địa phương giải quyết theo thẩm quyền. Cùng với đó, đã tiếp nhận 28 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, chế độ, chính sách, trong đó, chuyển 16 đơn thư đến các cấp giải quyết theo thẩm quyền.

Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 1/2021 của Thường trực và các ban HĐND tỉnh sẽ tập trung triển khai thực hiện các công việc sau kỳ họp thứ 17; trọng tâm là ban hành Thông báo kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn; tổng hợp nội dung đề xuất chất vấn tại kỳ họp của các đại biểu HĐND tỉnh chuyển đến UBND tỉnh để chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nghiên cứu trả lời.

Song song với đó là tập trung xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của tỉnh; chuẩn bị các nội dung tổng kết nhiệm kỳ HĐND tỉnh và triển khai nghị quyết của Quốc hội về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh…

Tin mới